Nanoproduktregistret: Kortlægning af forbrugerprodukter med nanomaterialer

For at holde  øje med udbredelsen af nanoprodukter til forbrugere i Danmark, skal danske virksomheder, der producerer eller importerer forbrugerprodukter med nanomaterialer indberette deres produkter i det nationale nanoproduktregister på virk.dk.

Hvad siger reglerne?

Hvis din virksomhed producerer eller importerer forbrugerprodukter med nanomaterialer, skal du indberette produktet i nanoproduktregistret via Virk.dk

Reglerne, herunder undtagelser fra indberetningspligten, fremgår af  Bekendtgørelse 644 af 13. juni 2014 om indberetning til nanoproduktregistret trådte i kraft juni 2014. Indberetning foretages årligt for perioden 20. juni året før til den 20. juni i det år, der indberettes. Indberetningen foretages senest 30. august i det pågældende år.

En midlertidig, uofficiel engelsk oversættelse af bekendtgørelsen findes her:  Order on a register of mixtures and articles that contain nanomaterials . The text is to be regarded as an unofficial translation based on the latest official statutory order. Only the Danish document has legal validity.

Sådan indberetter du dit produkt i nanoproduktregistret

Link til Indberetning til Nanoproduktregisteret i virk.dk

Problemer med at logge ind på virk.dk?

Vi har konstateret, at nogle brugere har oplevet problemer med adgang til nanoproduktregisteret via virk.dk. Hvis det er tilfældet, kan du få adgang til at indberette ved at indtaste følgende adresse i din web-browser: ”www3.mst.dk/nanodb”

Oplever du fortsat problemer, kan du henvende dig til Miljøstyrelsen på følgende adresse: Obfuscated Email

Miljøstyrelsen beklager de gener, som dette måtte have medført.

En vejledning giver hjælp til at vurdere, om din virksomheds produkt er omfattet af indberetningspligten, og til selve indberetningen. 

Vejledningen findes både på dansk og engelsk her:

Vejledning om indberetning til det danske Nanoproduktregister.

Guidance document: Registration to the Danish Nano Product Register

Særligt om blæk-og tonerpatroner til printere til private

En ny undersøgelse af Frigivelse af nanomaterialer fra blæk- og tonerpatroner til printere støtter importører og producenters vurdering af, om produkterne skal indberettes til registeret.

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet 3 supplerende produkteksempler til Vejledningen om indberetning til nanoproduktregisteret:

Supplerende produkteksempler (Tonerpatroner til laserprintere, Blækpatroner til inkjetprintere samt Toner til genopfyldning af tonerpatroner) 

An English version of the three supplementary product examples (Cartridges for laserprinters, ink-cartridges for inkjet-oprinters and toners for refilling by the consumer)  is available now.

The background Report on Release of nanomaterials from ink and toner cartridges is available here (click on the title).

Leverandørbrev

Hvis du har brug for at indhente oplysninger til brug for indberetningen fra en leverandør, kan du benytte dette leverandørbrev.

Leverandørbrevet findes også i en dansk oversættelse.

Helpdesk: Vi sidder klar til at hjælpe

Hvis du har spørgsmål eller støder på problemer, når du indberetter til nanoproduktregistret er du velkommen til at kontakte helpdesken på Obfuscated Email

Supplerende kortlægning 

Registration of nanoproducts in different registers, 2020

Som et supplement til registeret, har Miljøstyrelsen juni 2014 publiceret en kortlægning af de produktgrupper, der ikke er omfattet - Fødevarer, foder, fødevarekontaktmaterialer, kosmetik, pesticider medicinsk udstyr og vandbehandlingsmidler.  Supplementary Survey of Products on the Danish Market Containing Nanomaterials   

COWI har for Miljøstyrelsen gennemført et nabotjek af det danske nanoproduktregister sammenlignet med nanoregistre i andre EU/EØS-medlemsstater. Rapporten gennemgår nanoregistrering i Frankrig, Belgien,  Norge og Sverige og beskriver tilgangen i Holland, Italien og Tyskland.
Læs rapporten "Comparative analysis of nano-registers in EU/EEA member states"

FAQ

Produkter, der anvendes af professionelle hos private kunder

Maling, træbeskyttelse, lim og udfyldningsmidler med pigmenter, der har flere egenskaber end blot at farve

Inspirationsliste over forbrugerprodukter der kan være indberetningspligtige.

Siden er opdateret 20. december 2020

Helpdesk

...hvis du har spørgsmål om nanoproduktregisteret, som du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden.

...eller skriv til helpdesken på

  Obfuscated Email

Spørgsmål besvares som hovedregel indenfor 7 dage. Skriv og bed om at blive ringet op, hvis du ønsker telefonisk kontakt.

Helpdesken besvarer generelle spørgsmål om, hvilke virksomheder der skal registrere og hvilke produkter, der skal registreres til Nanoproduktregisteret.