Nanoproduktregistret

Virksomheder, der importerer eller producerer produkter med nanomaterialer, skal indberette oplysninger til "Register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer". Det såkaldte nannoregister.

For at holde  øje med udbredelsen af nanoprodukter til forbrugere i Danmark, skal danske virksomheder, der producerer eller importerer forbrugerprodukter med nanomaterialer indberette deres produkter i det nationale nanoproduktregister på virk.dk. ndberetning foretages årligt for perioden 20. juni året før til den 20. juni i det år, der indberettes. Indberetningen foretages senest 30. august i det pågældende år.

Formålet med indberetningen er at opbygge et register med informationer om nanoprodukter på det danske marked.