Desinfektionsmidler

Desinfektionsmidler har generelt ikke tidligere været godkendelsespligtige i Danmark med undtagelse af produkter til veterinærhygiejne og fødevareproduktion. Dette vil imidlertid skifte i de kommende år, når vurderingen af mange aktivstoffer til desinfektionsmidler vil være gennemført. Det medfører desuden, at Miljøstyrelsen bliver godkendende myndighed i Danmark for de fleste typer desinfektionsmidler.

Indtil vurderingen er gennemført, skal desinfektionsmidler indeholdende aktivstoffer under godkendelse blot være anmeldt til produktregisteret. Dette gælder dog ikke midler mod algevækst (produkttype 2), der skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Fødevarestyrelsen skal godkende desinfektionsmidler, der bruges på overflader og udstyr, som kommer i kontakt med fødevarer og foderstoffer (produkttype 4), samt pattedypnings- og yveraftørringsmidler (produkttype 3).

Godkendte aktivstoffer og produkter:

Produkttype 1: Hygiejne for mennesker

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 1. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2019.

Produkterne i denne gruppe er biocidholdige produkter, der anvendes til hygiejne for mennesker, og som anvendes på eller i berøring med hud eller hovedbund med det primære formål at desinficere huden eller hovedbunden.

Eksempler på produkter: Håndsprit. Desinfektionsservietter til huddesinfektion. Antibakterielle sæber. Produkterne i produkttype 1 er typisk hånddesinfektionsmidler, som anvendes af private brugere eller af sundhedspersonale på sygehuse og institutioner i forbindelse med den almindelige rengøring.

Særligt for disse produkter: Desinfektionsmidler til indvortes brug – eller som bruges i sundhedsvæsenet – kan være omfattet af reglerne om kosmetik, lægemidler eller medicinsk udstyr i stedet for biocidforordningen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.


Produkttype 2: Overfladedesinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 2. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2019.

Produkter til desinficering af overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke kommer i direkte berøring med fødevarer eller foderstoffer. Anvendelsesområderne omfatter bl.a. svømmebade, akvarier, badevand og andet vand, klimaanlæg samt vægge og gulve på private og offentlige områder, herunder industriarealer og andre arealer med erhvervsmæssige aktiviteter.

Eksempler på produkter: Hospitalssprit. Desinfektionsmidler til overflader på hospitaler eller institutioner. Klorprodukter. Produkterne i produkttype 2 er typisk overfladedesinfektionsmidler, som anvendes af private brugere eller af sundhedspersonale på sygehuse og institutioner i forbindelse med den almindelige rengøring.

Særligt for disse produkter: Desinfektion af medicinsk udstyr falder som udgangspunkt under reglerne om medicinsk udstyr og ikke biocidforordningen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.

Produkter, der anvendes til desinficering af luft, vand, der ikke bruges som drikkevand til mennesker eller dyr, kemiske toiletter, spildevand, hospitalsaffald og jord.

Eksempler på produkter: Klordesinfektion af svømmebade.

Særligt for disse produkter: Leverandører af rensningssystemer baseret på klor, vil fremover skulle sørge for at klorproduktet eller klor-genereringssystemet (in situ) er godkendt og lovligt at anvende i henhold til biocidforordningen. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.

Produkter, der anvendes som algedræbende midler til behandling af svømmebade, akvarier og andet vand og til udbedring af byggemateriale.

Eksempler på produkter: Klordesinfektion af svømmebade. Algedræbende midler til hustage og facader.

Særligt for disse produkter: Algemidler har været godkendelsespligtige i Danmark i mange år. Midler mod algevækst er derfor omfattet af den danske overgangsordning. Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.

Produkter, der indgår som del af tekstiler, papirservietter, masker, maling og andre artikler eller materialer med det formål at fremstille behandlede artikler med desinficerende egenskaber.

Eksempler på produkter: Ethanolprodukter og klorprodukter beregnet til imprægnering af desinfektionsklude. Produkterne anvendes i produktionen af behandlede artikler, dvs. produkter der behandles med biocider for at opnå en beskyttende virkning.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.  Læs mere om behandlede artikler.


Produkttype 3: Veterinærhygiejne

Produkter til veterinærhygiejnisk brug såsom desinfektionsmidler, desinficerende sæber, hygiejneprodukter til mund eller krop eller med en antimikrobiel funktion.

Informationen findes her: Fødevare- og foderstofproduktion.

Produkter til desinficering af materialer og overflader i forbindelse med staldfaciliteter eller dyretransport.

Informationen findes her:  Fødevare- og foderstofproduktion.


Produkttype 4: Fødevarer og foderstoffer

Produkter til desinficering af udstyr, beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og rør i forbindelse med fremstilling, transport, oplagring eller indtagelse af fødevarer eller foderstoffer (herunder drikkevand) til mennesker og dyr.

Informationen findes her:  Fødevare- og foderstofproduktion.


Produkttype 5: Drikkevand

Produkter til desinficering af drikkevand til både mennesker og dyr.

Informationen findes her:  Fødevare- og foderstofproduktion.