Fødevare- og foderproduktion

Desinfektionsmidler til brug ved veterinærhygiejne (produkttype 3) og fødevare- og foderstofproduktion (produkttype 4) er typisk en del af de rengøringsforanstaltninger i landbruget og fødevare- og foderstofproduktionen, der udføres dagligt og ved særlige indsatser. Disse produkter markedsføres ofte – men ikke udelukkende – af større internationale rengørings- og desinfektionsmiddelsproducenter og en lille gruppe danske virksomheder.

Aktivstofferne til brug i produkttype 3 og 4 er i øjeblikket under vurdering. I denne periode gælder der i Danmark en godkendelsesordning for produkterne, som administreres af Fødevarestyrelsen. Ordningen stiller især krav til dokumentation for effekten af et givet produkt. Fødevarestyrelsen fører en liste over alle midler og producenter, der er godkendt til det danske marked.

Når alle aktivstofferne i produkttype 3 og 4 er vurderet, vil Miljøstyrelsen overtage rollen som godkendende myndighed for produkterne. Det vil planmæssigt ske inden for få år.

Kravene til produkter i produkttype 3 og 4 vil blive mere omfattende, når vurderingen af aktivstofferne til produkterne er gennemført.

Produkttype 3: Veterinærhygiejne

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 3. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2017.

Produkter til veterinærhygiejnisk brug såsom desinfektionsmidler, desinficerende sæber, hygiejneprodukter til mund eller krop eller med en antimikrobiel funktion.

Eksempler på produkter: Desinficerende sæber til dyr. Pattedypnings- og yveraftørringsmidler. Yverdesinficerende produkter indeholdende fx jod.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister. Produkter, der anvendes til desinfektion ved sårbehandling, hører under Lægemiddelstyrelsen. Se desuden Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Produkter til desinficering af materialer og overflader i forbindelse med staldfaciliteter eller dyretransport.

Eksempler på produkter: Desinfektionsprodukter til transporttrailere og stalde. Desinfektionsmidler til malkningsudstyr. Antimikrobiel staldsæbe.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister. Se desuden Fødevarestyrelsens hjemmeside.


Produkttype 4: Fødevarer og foderstoffer

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 4. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2017.

Produkter til desinficering af udstyr, beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og rør i forbindelse med fremstilling, transport, oplagring eller indtagelse af fødevarer eller foderstoffer (herunder drikkevand) til mennesker og dyr.

Eksempler på produkter: Overfladedesinfektionsmidler til brug i fødevareproduktion. Desinfektionsmidler til desinfektion af lukkede rørsystemer i fødevare- eller foderstofproduktion.

Særligt for disse produkter:  Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister. Se desuden Fødevarestyrelsens hjemmeside.


Produkttype 5: Drikkevand

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og EU-medlemsstaterne gennemfører en vurdering af aktivstoffer, som i øjeblikket er lovlige at anvende i produkttype 5. Vurderingen afsluttes senest: 26-12-2017.

Produkter til desinficering af drikkevand til både mennesker og dyr.

Eksempler på produkter: Klorbaserede produkter. I Danmark renses drikkevand kun med klorprodukter i tilfælde af mangel på rent drikkevand.

Særligt for disse produkter: Produkterne skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister.