Råd og værktøjer

Hvis din virksomhed producerer eller importerer et desinfektionsmiddel, bør du i så god tid som muligt forsøge at danne dig et overblik over din virksomheds handlemuligheder.

Nedenfor er en liste med punkter, som kan hjælpe jer med at komme i gang.

Status på godkendelsesprocessen

Hvornår behandler EU det eller de aktivstoffer, som jeg bruger i mit biocidholdige produkt. Vær særligt opmærksom på, hvilken produkttype EU godkender stoffet til.  Når et aktivstof er godkendt i den produkttype, som er relevant for dig, har virksomheden ca. to år til at ansøge om produktgodkendelse.

Læs om status på vurderingen af aktivstoffer til brug i desinfektionsmidler

Dokumentation for effektivitet

Det er afgørende for, om dit biocidholdige produkt kan få godkendelse eller ej, at du kan dokumentere produktets effektivitet. Effektivitetsdata indgår i produktvurderingen, der foretages ved godkendelse af et biocidmiddel.

Indsamling af data

Godkendelse af et biocidholdigt produkt afhænger af, at om ansøgeren leverer tilstrækkelig dokumentation for, at produktet i sin anvendelse ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed, og at produktet er effektivt. Dokumentationen består typisk af forsøgsdata.

Miljøstyrelsen vurderer selv risikoen for miljø og sundhed, mens effektiviteten ofte vurderes af eksterne høringsparter.

Opbyg en god relation med leverandøren

Et godt forhold til den leverandør, der har stået for godkendelse af dit aktivstof, kan være guld værd i ansøgningsprocessen. Leverandøren kan hjælpe med hjælp, råd og vigtige data til ansøgningsprocessen. På siden ”Erfaringer fra ansøgningsarbejdet” kan du læse om andre virksomheders erfaringer med at opbygge et godt forhold til leverandøren.

Dokumentér den maksimalt tilladte koncentration (MRL)

For bestemte desinfektionsmidler, der anvendes på lokaliteter, hvor der produceres foder eller fødevarer, kan det gælde, at du som ansøger skal kunne dokumentere, at de rester af desinfektionsmidlet, der bliver tilbage på fødevare- og foderproduktioner, ikke udgør en risiko for at blive overført i for høje koncentrationer til en given fødevare. Du kan læse om MRL-vurdering på den europæiske fødevaremyndighed, EFSAs hjemmeside.