Virksomheder, der markedsfører desinfektionsmidler

Denne side informerer om de væsentligste udfordringer, for de virksomheder, der markedsfører desinfektionsmidler.

Fra 2013 og i de kommende år vil EU vurdere og godkende en række af de aktivstoffer, der bruges i desinfektionsmidler. Det vil få stor betydning for en lang række virksomheder, der skal tage stilling til, om de skal søge om en produktgodkendelse, finde partnere eller opgive de biocidholdige produkter.

Råd og værktøjer

Hvis din virksomhed producerer eller importerer et desinfektionsmiddel, bør du i så god tid som muligt forsøge at danne dig et overblik over din virksomheds handlemuligheder.

Råd og værktøjer til desinfektionsbranchen

Manglende erfaring med godkendelser 

Indtil nu har EU haft fokus på at vurdere aktivstoffer til træbeskyttelse og midler til skadedyrsbekæmpelse.  I disse brancher har producenter og importører været vant til at skulle registrere produkter, som et led i den nationale godkendelsesordning. Med andre ord har disse brancher erfaringen med godkendelsesprocesser og har i flere tilfælde allerede en del af de data, der kræves for at få en produktgodkendelse under biocidforordningen.

For producenter af desinfektionsmidler vil det for de flestes vedkommende være første gang, at der skal søges om godkendelse. 

Vær opmærksom på at det for nogle typer af desinfektionsmidler gælder, at de skal godkendes hos Fødevarestyrelsen, indtil produktet omfattes af Biocidforordningen

Mange mindre og mellemstore virksomheder 

Generelt er biocidbranchen kendetegnet ved en stor andel af mindre og mellemstore virksomheder, men og dette gør sig særligt gældende for virksomheder, der markedsfører desinfektionsmidler.

Disse virksomheder vil derfor stå overfor en betydelig udfordring i de kommende år, når stadigt flere desinfektionsmidler vil kræve godkendelse.

Biocidforordningen betyder store omvæltninger 

Selvom både området for træbeskyttelse og midler til skadedyrsbekæmpelse har været vant til godkendelsesprocesser af deres produkter, så har biocidforordningen alligevel betydet store omvæltninger.

Mange aktivstoffer er blevet trukket fra af markedet, så der er blevet færre leverandører at vælge imellem.  Samtidig har omkostningerne ved at søge om produktgodkendelse betydet, at mindre og mellemstore virksomheder har skullet overveje nøje, om det potentielle afkast stod mål med omkostningerne.

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk

Er din biocidleverandør på Artikel 95-listen?