Producentansvar for affald

Reglerne om producentansvar gælder for elektronik, batterier og biler. Supplerende findes frivillige tilbagetagningsordninger. Der arbejdes desuden med nye producentansvar og tilføjelser til de eksisterende producentansvar. Således gælder der fra 2023 producentansvar for filtre til tobaksvarer og fra 2025 producentansvar for emballage.