Souvenirs med CITES-tilladelse

Du kan få tilladelse til at tage souvenirs fremstillet af de mindre truede dyr med hjem, hvis souveniren er til dig selv og i øvrigt ikke vurderes at være en trussel for den lokale bestands overlevelse.

For at en genstand betragtes som en souvenir, skal du desuden selv bringe souveniren med hjem, og du må ikke sælge den videre. Varen må heller ikke sendes hjem.

Tilladelsen (CITES-eksporttilladelse) til at hjembringe en sådan souvenir kan kun udstedes af særligt udpegede myndigheder i det land, hvor du har købt varen. I visse lande kan man få tilladelsen, det sted hvor man køber varen (butikker, farme eller lignende).

Oversigt over de enkelte landes CITES-myndigheder

Levende dyr

Indførsel af levende dyr kræver - udover den ovennævnte CITES-eksporttilladelse fra ferielandet - også en tilladelse fra Danmark (CITES-importtilladelse). Ansøgning om tilladelse sendes til Miljøstyrelsen. Det er ikke tilladt at tage levende dyr med hjem, før CITES-importtilladelsen er udstedt.

Hvis du tager levende dyr med hjem (også dem, som ikke er omfattet af CITES), skal du desuden kontakte Fødevarestyrelsen.

Levende planter

Er der tale om levende planter, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen.

Hvis du ikke har tilladelse

Kommer du hjem med souvenirs eller produkter af truede dyr eller planter uden CITES-eksporttilladelse, vil de blive konfiskeret i tolden. Politiet vil give en advarsel for overtrædelse af reglerne, og i nogle tilfælde vil du få en bøde.

Bøden er på minimum 5.000 kroner, men kan være meget større. Det afhænger af omstændighederne, hvilken art, antal af produkter og formålet med hjemtagelse. Der er intet loft på bødens størrelse i Danmark.

Bødens størrelse afhænger af, hvad man vurderer, produkterne kunne være solgt videre for. Strafferammen for overtrædelser er desuden fængsel i op til to år.

Check derfor altid reglerne, inden du tager på ferie.