Grundvandskortlægning

Nyhedsbrev fra Grundvandskortlægningen

Nyheder

Hvad er grundvandskortlægning?

Grundvandskortlægningen er et landsdækkende projekt, der gennemføres for at få viden til at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Siden år 2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet under de områder, der er udpeget som "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser" og indvindingsoplande udenfor disse. 

Se afrapporteringen af kortlægning -2015 og kortlægning 2016-2020.

Grundvandskortlægningen har kortlagt kvaliteten, sårbarheden og størrelsen af grundvandsmagasinerne under ca. 40 % af Danmarks areal. Det er der kommet en stor mængde data ud af, som er offentligt tilgængelig.

Se nyttige links for grundvandskortlægningen.

Se mere om den fremadrettede grundvandskortlægning her.

Indsatsplaner i høring

Kommunens udkast til indsatsplaner i høring kan sendes til Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen på mail Obfuscated Email.

På jagt efter grundvand

Se med, når Miljøstyrelsen går på jagt efter fremtidens drikkevand.

Ligenu indsamler Miljøstyrelsen SkyTEM i følgende områder 

Hvor kommer grundvandet fra?

I Danmark bruger vi vores grundvand til alverdens formål - blandt andet drikkevand. Men hvor kommer grundvandet egentlig fra? Se videoen og få forklaringen.

Bekendtgørelse om drikkevandsressourcer

Her kan du se den gældende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS og Arealinformation, Danmarks Miljøportal

Yderligere information kan ses under siden Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Kontakt oplysninger

Miljøstyrelsen

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst