Ikke-almene vandforsyninger

Ikke-almene vandforsyninger har pligt til at foretage en såkaldt forenklet kontrol af vand til husholdningsbrug, hvis de som gennemsnit leverer mindre end 10 m 3 pr. dag til mere end én husstand.

Ved en forenklet kontrol kontrolleres vandet generelt for: udseende og lugt, pH, l edningsevne, coliforme bakterier, nitrat, Escherichia coli (E. coli), totalt fosforindhold og kimtal ved 22°C.

Der er ikke krav om, at ikke-almene vandforsyninger skal undersøges for pesticider, med mindre kommunen kræver det.

FAKTA: Ikke-almene vandforsyninger

Ikke-almene vandforsyningsanlæg er anlæg, der forsyner fra 1 til 9 ejendomme.

For ejere af indvendingsanlæg, der leverer vand til husholdningsbrug til én husstand henvises til afsnittet "Særligt for indvindinger der alene forsyner én husstand med drikkevand", hvor FAQ med de oftest stillede spørsmål er listet. 

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse 1068 af 23/08/2018

Hvor ofte skal drikkevandet kontrolleres?

Kommunen skal bestemme, hvor ofte kvaliteten af drikkevandet i ikke-almene vandforsyninger skal undersøges. Der er ikke krav om regelmæssig kontrol af indvindigsanlæg, der udelukkende forsyner én husstand med drikkevand. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvem kan foretage kontrollen?

Kontrollen af drikkevandskvaliteten skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der udfører drikkevandsanalyser. Som ejer af en ikke-almen vandforsyning skal du selv betale for analysen. Du kan få oplyst prisen hos laboratoriet.

Hvis vandet fra vandforsyningen er forurenet

Overholder vandet ikke de gældende krav for drikkevandskvalitet, kan din kommune give dig påbud om, at dit vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller pålægge dig, at foretage andre foranstaltninger.