Ikke-almene vandforsyninger

Ikke-almene vandforsyningsanlæg er anlæg, der forsyner fra 1 til 9 ejendomme.

For ejere af indvindingsanlæg, der leverer vand til husholdningsbrug til én husstand henvises til afsnittet "Særligt for indvinder der alene forsyner én husstand med drikkevand", hvor FAQ med de oftest stillede spørgsmål er listet. 

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse 2361 af 26/11/2021 

Ikke-almene vandforsyninger har pligt til at foretage en såkaldt forenklet kontrol af vand til husholdningsbrug, hvis de som gennemsnit leverer mindre end 10 m3 pr. dag til mere end én husstand og ikke leverer vandet som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet.

Ved en forenklet kontrol kontrolleres vandet generelt for: udseende og lugt, pH, ledningsevne, coliforme bakterier, nitrat, Escherichia coli (E. coli) og kimtal ved 22°C.

Hvor ofte skal drikkevandet kontrolleres?

Kommunen skal bestemme, hvor ofte kvaliteten af drikkevandet i ikke-almene vandforsyninger skal undersøges. Der er ikke krav om regelmæssig kontrol af indvindingsanlæg, der udelukkende forsyner én husstand med drikkevand, med mindre at vandet leveres som del af en offentlig eller kommerciel aktivitet. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvem kan foretage kontrollen?

Kontrollen af drikkevandskvaliteten skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der udfører drikkevandsanalyser. Som ejer af en ikke-almen vandforsyning skal du selv betale for analysen. Du kan få oplyst prisen hos laboratoriet.

Hvis vandet fra vandforsyningen er forurenet

Overholder vandet ikke de gældende krav for drikkevandskvalitet, kan din kommune give dig påbud om, at dit vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller pålægge dig, at foretage andre foranstaltninger.