Hærværk og terror

For at forhindre terror og hærværk mod vandforsyningen er der fastsat vejledende retningslinjer for kommunernes civile beredskabsplanlægning for vandforsyningen.

Her står bl.a., at vandforsyningen bør sikre sine anlæg mod uvedkommende adgang. Som minimum bør anlæggene kunne aflåses, og i nogle tilfælde også sikres med alarmer og videoovervågning.
Vejledning til vandforsyninger og kommuner:

Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Hvem har ansvaret?

Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed med vandforsyningerne og drikkevandskvaliteten – og den er også ansvarlig for det kommunale beredskab. Beredskabsloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for kommunens redningsberedskab og civile beredskab, og den skal blandt andet omhandle kommunens beredskabsplanlægning på vandforsyningsområdet.