Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort har siden d. 1. juni 2017 indgået som en del af planloven og samler kommunernes naturtemaer i ét sammenhængende naturnetværk. Det er relevant, da en af de store udfordringer for naturen i dag er, at naturområder ikke er bundet sammen af grønne korridorer. Det betyder, at mange arter har for få og for ringe levesteder, og at de kan have svært ved at sprede sig fra et naturomåde til et andet. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder, og skal tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj til brug i prioritering af kommende naturindsatser.

Udpegningstyperne

Læs mere om de forskellige udpegningstyper under Grønt Danmarkskort.

 

Kortudpegning

Læs mere om de krav der skal følges når man udpeger områder til Grønt Danmarkskort.

Retningslinjekrav

Læs mere om kravene til retningslinjerne for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.

Redegørelseskrav

Læs mere om kravene til kommuneplanens redegørelse for Grønt Danmarkskort.

 

Andre interesser

Læs mere om andre interesser i kommuneplanlægningen der har en relation til Grønt Danmarkskort.

 

Eksempelsamling

Se og læs om eksempler på projekter, der arbejder med at skabe og forbedre økologiske forbindelser.