Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort har siden d. 1. juni 2017 indgået som en del af planloven og samler kommunernes naturtemaer i ét sammenhængende naturnetværk. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder, og skal tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj til brug i prioritering af kommende naturindsatser.

Udpegningstyperne

Læs mere om de forskellige udpegningstyper under Grønt Danmarkskort.

 

Kortudpegning

Læs mere om de krav der skal følges når man udpeger områder til Grønt Danmarkskort.

Retningslinjekrav

Læs mere om kravene til retningslinjerne for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.

Redegørelseskrav

Læs mere om kravene til kommuneplanens redegørelse for Grønt Danmarkskort.

 

Andre interesser

Læs mere om andre interesser i kommuneplanlægningen der har en relation til Grønt Danmarkskort.