Udpegningstyperne under Grønt Danmarkskort

I kommunernes udpegninger til Grønt Danmarkskort indgår områder med eksisterende natur og områder med mulighed for natur. Den eksisterende natur består af Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Økologiske forbindelser, mens områder med mulighed for natur består af Potentielle naturområder og Potentielle økologiske forbindelser. I udgangspunktet skal alle fire udpegningstyper udpeges i kommuneplanen. Der skal være tale om særlige omstændigheder, hvis én eller flere af udpegningstyperne udelades.

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser omfatter alle eksisterende Natura 2000-områder på land samt andre områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser omfatter ledelinjer og korridorer, der sammenbinder et netværk af naturområder funktionelt og derfor medfører gavnlig virkning på udbredelsen og levedygtigheden af de naturlige bestande af levende organismer.

Potentielle naturområder

Potentielle naturområder omfatter områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde planter og dyr eller områder, som kan retableres som natur for at udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder.

Potentielle økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser omfatter områder, der kan retableres som natur og dermed har potentiale til at udvikle sig til økologiske forbindelser eller kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder.