CITES ansøgninger

Ansøgning om CITES tilladelser

Klik herunder for at ansøge om CITES tilladelser og certifikater via Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal:

Du skal bruge NemID for at logge på.

Klik herunder, hvis du vil vide mere om NemID til virksomhed:

Gebyr

Pr. 1. juli 2021 opkræves gebyr for CITES tilladelser og certifikater. Du kan se mere information om gebyrerne i fanerne til venstre.

 • Prisen pr. udstedt certifikat er 450 DKK .
 • Prisen pr. udstedt tilladelse uden bilag er 630 DKK.
 • Prisen pr. udstedt tilladelse med bilag samt kæledyrspas og musikinstrumentpas er 800 DKK.

Beløbene er momsfri.

Obligatorisk at søge digitalt

Indgivelse af ansøgning om tilladelser og certifikater skal ske digitalt via ovenstående ansøgningsmodul. 

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at ansøgning skal indgives digitalt, herunder for personer med funktionsnedsættelse, der ikke kan betjene en computer, eller for personer og virksomheder, som henholdsvis bor eller er beliggende i dele af Danmark, hvor det ikke er teknisk muligt at koble sig på internettet, eller for personer og virksomheder, som er fritaget for kravet om digital post. Se nedenfor, hvad der skal til for at søge, hvis man fx er fritaget for digital post.

Inde i ansøgningsportalen

Du vil blive guidet igennem ansøgningsproceduren, når du logger dig på ansøgningsportalen. Ved flere af de felter, der skal udfyldes, findes et ”i”. Tryk på dette og du vil få mere information om udfyldning af det pågældende felt. Har du spørgsmål undervejs, som du ikke kan finde svar på, kan du kontakte Miljøstyrelsens CITES sektion på tlf 7254 2423 hverdage mellem 9 og 12. Du kan også skrive til os på Obfuscated Email

Når du har udfyldt ansøgningen og trykket send, vil du få en kvitteringsskrivelse på skærmen og i din e-boks. Hvis der mangler oplysninger til vurdering af din ansøgning vil du få en henvendelse i din e-boks om, hvad vi mangler for at kunne afgøre din ansøgning. Sagsbehandlingstiden for CITES ansøgninger vil typisk være 3-4 uger.

Hvad skal jeg have parat?

 • Du skal kende artens navn. I en del tilfælde kan du bruge det danske navn, men det kan være nødvendigt at kende det videnskabelige navn eller engelske navn. I forbindelse med ansøgningsprocessen vil du blive koblet til species +, som er en database, der indeholder alle arter omfattet af CITES.
 • Du skal være klar til at kunne uploade dokumenter vedrørende dyrenes/genstandenes oprindelse.
 • Du skal være klar til at indtaste eventuel mærkning af dyr (fx mikrochipnumre og/eller ringnumre) eller vedhæfte anden form for identifikation, fx billeder.
 • Hvis du søger om en importtilladelse, skal du forinden have indhentet en CITES (re)eksporttilladelse fra det land, du vil importere fra. Kopi af denne CITES (re)eksporttilladelse skal vedhæftes ansøgningen.

Hvad sker der, når jeg har ansøgt?

Hvis betingelserne for at opnå CITES tilladelse (til import/(re)eksport til og fra EU) eller CITES certifikat (ved handel inden for EU) er tilstede, vil du få en betalingsopkrævning i din e-boks med meddelelse om, at tilladelse/certifikat vil blive tilsendt, når vi har modtaget betaling. Du vil herefter få tilsendt et endeligt tilsagn i din e-boks og tilladelse/certifkat udstedes og sendes med post til dig (eller den person der er angivet som modtagert i ansøgningen). Vær opmærksom på at tilsagnet blot er en information til dig om, at du vil få en tilladelse/certifikat, og altså ikke i sig selv gælder som tilladelse eller certifikat. Selve tilladelsen/certifikatet er fysiske dokumenter, som du vil få tilsendt med fysisk post. Det er disse fysiske, originale dokumenter, du skal anvende: De originale CITES tilladelser skal forelægges for tolderne ved import/(re)eksport, og originale CITES certifikater skal følge med den enhed/de enheder, som certifikatet omhandler.

Der kan ikke forudbetales og der kan ikke betales ved bankoverførsel.

Hvis betingelserne for at opnå CITES tilladelse eller CITES certifikat ikke er tilstede, vil du få tilsendt et afslag på eller en afvisning af din ansøgning i din e-boks. En afvisning af ansøgningen kan kommer på tale f.eks. hvis arten slet ikke er omfattet af CITES, eller hvis det af andre grunde ikke kræver en tilladelse/certifikat. Et afslag gives, hvis det ikke er muligt at opnå tilladelse/certifikat. Der opkræves ikke gebyr for afslag eller afvisning.

Hvornår skal jeg søge?

Du skal søge om certifikat, hvis du ønsker at sælge enheder omfattet af bilag A inden for Danmark og EU. Kravet om certifikat gælder for alle kommercielle aktiviteter herunder også annoncering og udstilling til salg.

Du skal søge om CITES tilladelse, hvis du ønsker at eksportere eller importere enheder omfattet af CITES ud af eller ind i EU.

Du kan søge om kæledyrspas, hvis du ønsker at medbringe et kæledyr omfattet af CITES på rejser til lande uden for EU.

Du kan søge om musikinstrumentpas, hvis du ønsker at medbringe et musikinstrument fremstillet af enheder omfattet af CITES på rejser til lande uden for EU.

Du kan finde mere information om CITES her på Miljøstyrelsens hjemmeside. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder, kan du kontakte CITES sektionen i Miljøstyrelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tilmeldt digital post eller i øvrigt ønsker fritagelse fra at søge digitalt?

Hvis du ikke er tilknyttet nem-ID og digital post eller af andre særlige årsager er forhindret i at ansøge ved den digitale metode, kan du anvende nedenstående skemaer til at søge om CITES tilladelse eller certifikat. Du skal sammen med din CITES ansøgning indsende en ansøgning om dispensation fra at søge digitalt. Der er meget begrænset mulighed for at opnå fritagelse fra at søge digitalt

Ved ansøgning om tilladelse til kommercielle transaktioner inden for EU, samt import/(re)eksport ind i/ud af EU, skal anvendes nedenstående skemaer. Ansøgningerne indsendes med posten eller indscannet via e-mail til: 

 • Miljøstyrelsen
  CITES sektionen
  Tolderlundsvej 5
  5000 Odense C 
  Mail: Obfuscated Email

Handel indenfor EU/CITES certifikat

Ansøgning om tilladelse til kommercielle transaktioner inden for EU med arter omfattet af bilag A (CITES certifikat), gælder både for levende dyr og effekter af dyr og planter: Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes medsendt evt. relevant dokumentation. Handel, udstilling mm. må ikke finde sted, før Miljøstyrelsen har givet tilladelse hertil. Ansøgning skal indgives i god tid. Husk underskrift og påfør gerne et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig.

Import/(re)eksport fra/til lande uden for EU

Ansøgning om CITES import- eller (re)eksporttilladelse til/fra Danmark, gælder både for levende dyr og effekter af dyr og planter: Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til Miljøstyrelsen sammen med relevant dokumentation i god tid inden import eller (re)eksport skal finde sted. Import/(re)eksport må ikke finde sted, før styrelsen har givet tilladelse dertil. Husk underskrift og påfør gerne et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Miljøstyrelsens persondatapolitik for CITES finder du her: persondata CITES