Ansøgningsskemaer

Ansøgning om CITES tilladelser

Ved ansøgning om tilladelse til kommercielle transaktioner inden for EU, samt import/(re)eksport ind i/ud af EU, skal anvendes nedenstående skemaer. Ansøgningerne indsendes med posten eller indscannet via e-mail til:

  • Miljøstyrelsen
    CITES sektionen
    Tolderlundsvej 5
    5000 Odense C 
    Mail (kun til ansøgninger!):  

Handel indenfor EU/CITES certifikat

Ansøgning om tilladelse til kommercielle transaktioner inden for EU med arter omfattet af bilag A (CITES certifikat), gælder både for levende dyr og effekter af dyr og planter: Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes medsendt evt. relevant dokumentation. Handel, udstilling mm. må ikke finde sted, før Miljøstyrelsen har givet tilladelse hertil. Ansøgning skal indgives i god tid. Husk underskrift og påfør gerne et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig.

Import/(re)eksport fra/til lande uden for EU

Ansøgning om CITES import- eller (re)eksporttilladelse til/fra Danmark, gælder både for levende dyr og effekter af dyr og planter: Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til Miljøstyrelsen sammen med relevant dokumentation i god tid inden import eller (re)eksport skal finde sted. Import/(re)eksport må ikke finde sted, før styrelsen har givet tilladelse dertil. Husk underskrift og påfør gerne et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig.