Handel med truede arter

Foto: Havskildpadde

For at beskytte truede arter over hele verden er der internationale regler (CITES) for, hvad man må købe og sælge samt importere og eksportere. Du risikerer at få dine ting konfiskeret og få en bøde, hvis du overtræder disse regler.

CITES og Brexit - nye regler fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 vil Storbritannien blive betragtet som tredjeland i forhold til EUs CITES regler. Se her hvad Brexit betyder i forhold til CITES og handel med Storbritannien.

Nyhed: Ændringer af CITES-listerne 2019 - gælder i EU fra den 14. december

Nye arter er kommet på CITES-listerne, andre arter har skiftet listestatus. Orienter dig derfor i de nye CITES-regler, hvis du skal handle med dyr og planter omfattet af CITES. Ændringerne kan bl.a. have betydning for dig, hvis du importerer jagttrofæer, holder hobbydyr som f.eks. agamer, gekkoer, salamandre og skildpadder eller handler med møbler og musikinstrumenter.

Bemærk, at der er produkter der ikke længere er omfattet af CITES, samt nye produkter, der er blevet omfattet af CITES.

Ændringerne træder i kraft uden for EU den 26. november 2019 og træder i kraft i EU den 14. december 2019.

Læs om ændringerne i CITES-listerne her.

Bemærk: Fra den 16. maj 2017 udsteder Miljøstyrelsen ikke længere reeksport-tilladelser på genstande i uforarbejdet elfenben fra elefant

Dette vil være gældende i alle EU-medlemsstaterne og årsagen er det øgede krybskytteri mod elefanter.

Du kan finde mere information i dette vejledende dokument om EU-ordning om handel inden for EU og reeksport af elfenben.

Bemærk: Ændringer i CITES listerne fra starten af 2017

Ændringerne kan have betydning for dig, hvis du handler med møbler og musikinstrumenter, importer jagttrofæer eller holder hobbydyr som gråpapegøjer, krybdyr eller akvariefisk.

Læs om ændringerne her

Nye regler for handel med musikinstrumenter, møbler og andre effekter, hvor træsorter omfattet af CITES indgår

Som udgangspunkt må du hverken købe eller sælge dyr eller planter, der er truede – heller ikke varer, der er produceret af truede arter. Men hvis disse varer er indført med en CITES-tilladelse eller er fulgt af et Cites-certifikat (inden for EU), er handlen lovlig.

Handel med en truet art eller et produkt af en truet art kan være lovlig, hvis myndigheder vurderer, at handelen ikke er til fare for arten. Det kan være et truet dyr, der er opdrættet i fangenskab. Eller en figur af elfenben, der er fra tiden før reglerne blev indført. I de tilfælde vil man typisk kunne opnå tilladelse til at sælge det.

Der er enkelte dyr og varer fra truede arter, som du i meget begrænsede mængder må tage med hjem fra lande uden for EU – uden CITES tilladelse.

Eksempelvis må du tage følgende med hjem fra rejsen til dit eget brug: 3 skaller fra kæmpemuslinger, fire krokodille-produkter (fx bælter, tasker, sko (et par sko svarer her til 1 produkt), 125 gram kaviar.

Følgende er eksempler på (dvs. IKKE begrænset til) varer, der kræver tilladelse eller Cites-certifikat: Elfenben, næsehorn, tænder fra kaskelothvaler, landskildpadder, kakaduer, slanger, koraller, en række ædle træsorter som riopalisander.

Reglerne gælder også handel på internettet.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email