Artsleksikon

Leksikon med oplysninger om dyr, planter og svampe i den danske natur. Leksikonet præsenterer både  helt almindelige arter og arter, som er omfattet af en eller anden form for beskyttelse (f.eks. fredning), eller har specielle levevilkår.


Dyr

Dyr er en stor gruppe af flercellede organismer. De fleste dyr kan bevæge sig spontant og uafhængigt. Alle dyr får deres energi ved at indtage andre organismer.

Videnskaben har beskrevet omkring 1.370.000 dyrearter. Heraf er ca. 5.500 pattedyr,

ca. 10,000 er fugle, ca. 9.000 er krybdyr, ca. 6.450 er padder og ca. 31.300 er fisk.

Den største gruppe er insekterne med ca. 1.000.000 beskrevede arter. Tallene stiger hele tiden, som forskere verden over opdager nye arter.


Planter

Planter er levende organismer, der optager det meste af deres energi fra sollys gennem en proces ved navn fotosyntese.

Det videnskabelige studie af planter kaldes botanik. Botanikere har identificeret

omkring 350.000 nulevende plantearter. Ca. 290.000 af plantearterne er blomsterplanter, ca. 16.000 er mosser, ca. 11.000 er karsporeplanter og ca. 8.000 er alger.


Svampe

Mange års forskning har vist, at svampe i realiteten er nærmere beslægtede med dyr end med planter.

Forskningen har også vist, at svampe har stor betydning for nedbrydning af organisk stof i jorden. 

Svampe optager næring igennem cellevæggen ved hjælp af enzymer, der nedbryder komplekse organiske stoffer til mindre letoptagelige dele.

Det menes, at der findes omkring 1.5 millioner svampe på verdensplan. I Danmark findes der over 6000 arter.