Artsleksikon

Leksikon med oplysninger om dyr, planter og svampe i den danske natur. Leksikonet præsenterer både  helt almindelige arter og arter, som er omfattet af en eller anden form for beskyttelse (f.eks. fredning), eller har specielle levevilkår.


Dyr

Dyr er en stor gruppe af flercellede organismer. De fleste dyr kan bevæge sig spontant og uafhængigt. Alle dyr får deres energi ved at indtage andre organismer.


Planter

Planter er levende organismer, der optager det meste af deres energi fra sollys gennem en proces ved navn fotosyntese. Det videnskabelige studie af planter kaldes botanik. Botanikere har identificeret


Svampe

Mange års forskning har vist, at svampe i realiteten er nærmere beslægtede med dyr end med planter. Forskningen har også vist, at svampe har stor betydning for nedbrydning af organisk stof i jorden. 

Svampe optager næring igennem cellevæggen ved hjælp af enzymer, der nedbryder komplekse organiske stoffer til mindre letoptagelige dele.