Vurderingsrammer for miljø og sundhed

Samarbejde om godkendelse i Nordzonen

Miljøstyrelsens principper for at vurdere pesticiders sundhedsmæssig og miljømæssige effekter er samlet i vurderingsrammerne.  

I den seneste version af vurderingsrammerne (version 1.6, maj 2018) er principperne for sundhedsvurderingen bl.a. blevet opdateret mht. præcisering af afstandskrav til  naboer og forbipasserende, vejledning til de danske krav for ikke sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter i grundvand samt afklaring af håndtering af potentielt hormonforstyrrende midler i væksthuse.

Seneste version af vurderingsrammer:

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_1 6_May_ 2018.pdf

Tidligere vurderingsrammer:

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version no 1-5_of May 2017

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_no 1-4 of 2016.pdf

Hent:  Danske vurderingsrammer for pesticider, april 2014

Hent: Danske vurderingsrammer for pesticider, 2013

 

Risikovurdering for arbejdere på friland og i væksthus

Der er udarbejdet et regneark, som kan bruges til at beregne re-entry interval for arbejdere på friland og i væksthus. Re-entry vil sige den tid det tager før det er sikkert for arbejderen at arbejde med afgrøden. 

Hent: Regneark for beregning Re-entry for arbejdere maj 2017

 

Risikovurdering for fugle, pattedyr og plantebeskyttelsesmidler 

Miljøstyrelsens risikovurdering af pesticider i forhold til fugle og pattedyr følger som udgangspunkt EU´s guidancedokumenter, som det fremgår af vurderingsrammerne.  Ofte er der imidlertid behov for at foretage en risikovurdering der er mere målrettet mod dansk forhold - også kaldet en 'higher tier' risikovurdering.

Der er derfor udarbejdet en vejledning for Nordisk Zone, som bl.a. beskriver hvilke fugle og pattedyr, som er relevante i forhold til den nordiske zone, ligesom der er udarbejdet scenarier, der svarer til en lang række anvendelsesområder. I tilknytning til dette dokument er der udarbejdet et regneark, som benyttes i sammenhæng med scenariedokumentet. Vær opmærksom på, at vejledningen og det tilhørende regneark opdateres med jævne mellemrum.

 

Hent de seneste udgaver her:

Hent: Higher tier risikovudering for fugle og pattedyr marts 2018

Hent: regneark, maj 2017

Hent: vejledningsnote for danske forhold

 

Hent de tidligere versioner af det danske scenariedokument og regneark her:

Hent: higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr maj 2017

Hent:  Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2016

Hent:  regneark, maj 2015

Hent:  Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2015

Hent:  regneark, januar 2015  

Hent:  scenariedokument, april 2014

Hent:  Scenariedokumentet, februar 2011 
Hent:  regneark, august 2010