Registrering

Find ud af, om din virksomhed er omfattet af registreringspligten og få styr på hvad, hvornår og hvor meget, du skal registrere, for at dine varer kan blive på markedet.

Gå til Hvem skal registrere

Hvem skal registrere

Registreringspligten gælder for producenter, importører og såkaldte enerepræsentanter. 

Gå til Hvordan skal du registrere?

Hvordan skal du registrere?

Registreringen sker hos EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Det kan tage meget lang tid, så gå i gang i god tid.

Gå til Hvornår skal du registrere?

Få hjælp

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH Helpdesk på Obfuscated Email

Siden er opdateret 20. december 2020

Informationspligt for artikler

Selvom du ikke skal registrere kemiske stoffer, kan du godt have andre forpligtelser under REACH. Hvis du er leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du f.eks. informere kunderne om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU. 

Læs mere om kandidatlisten og informationspligter