REACH: Hvad skal du registrere?

Importører og producenter af kemiske stoffer kan have pligt til at registrere kemiske stoffer både, når de forekommer som enkeltstoffer, og når de er i blandinger eller artikler.

Alle varer skal tjekkes

Kemiske stoffer findes i mange former og afskygninger og indgår i mange varer og sammenhænge, som mange normalt ikke tænker på som kemi, men hvor der alligevel er registreringspligt under REACH. Importerer du varer fra lande uden for EU, er det derfor en god idé at tjekke, om dine varer indeholder stoffer, der skal registreres. Og det gælder alle dine varer, uanset om det er enkeltstoffer, blandinger eller artikler.

Mængderne tæller

Registreringspligten gælder for kemiske stoffer, der importeres eller produceres i EU i mængder på over 1 ton pr. år. Denne mængdegrænse gælder både for stoffer, der importeres eller produceres som enkeltstoffer og for stoffer i blandinger og stoffer i artikler.

Kemiske stoffer skal registreres

Importører og producenter skal registrere kemiske stoffer, der forekommer som enkeltstoffer. Det kan være uorganiske stoffer som f.eks. saltsyre, natriumhydroxid, siliciumdioxid, læsket kalk og metaller eller det kan være organiske stoffer som f.eks. paraffinvoks, eddikesyre, ethylenglycol, mv.

Kemiske stoffer i blandinger skal registreres enkeltvis

Virksomheder, der importerer blandinger fra lande uden for EU, skal registrere de enkelte indholdsstoffer i blandingerne, hvis importmængden er over 1 ton pr. år for det enkelte stof. Virksomheder, der producerer nye stoffer i forbindelse med produktion af blandinger skal også registrere de enkelte stoffer.

Blandinger af kemiske stoffer, hvor indholdsstofferne skal registreres, kan f.eks. være maling, lak og lim, fugemasse, rengøringsmidler osv., men det er også f.eks. metallegeringer som rustfrit stål mv., når legeringen importeres som en råvare.

Registreringspligten gælder også for importører, når der f.eks. sammen med den primære vare følger en kemisk blanding. F.eks. maskiner, hvor der følger olie, maling eller rensevæske med som tilbehør eller reservedele, eller møbler, hvor der leveres tørremiddel i poser, som en del af det samlede produkt. Mængdegrænsen er også 1 ton for det enkelte stof i disse blandinger.

Stoffer i blandinger, som indgår i en artikel, skal også registreres 

REACH definerer nogle artikler som en ”beholder, hvori der indgår en kemisk blanding”. Her skal de enkelte kemiske stoffer i blandingen registreres. Artikler, der defineres som kemiske blandinger i en beholder, kan være blækket i kuglepenne, fyrværkeri, printerpatroner, tørremiddelposer, voksbånd til ski, væsken på vådservietter (væsken er en blanding, og servietten er en artikel), stearinlys (stearin er et stof eller en blanding, og vægen er en artikel), mv.

Artikler med tilsigtet frigivelse er også omfattet

Registreringspligten gælder også artikler, der indeholder kemiske stoffer, hvor der sker en såkaldt tilsigtet frigivelse af stofferne, f.eks. legetøj med duft, mv.

Undtagelser eller lempede krav i forhold til registreringspligten

Visse stoffer og anvendelser er undtaget fra registreringspligten. For andre er der lempede krav. Undtagelser for registrering kan bl.a. skyldes stoffernes natur eller stoffernes anvendelse.
Læs mere om undtagelserne

Hvad er en artikel?

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, som har større betydning for genstandens funktion end den kemiske sammensætning af genstanden. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler. Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT- udstyr, biler, cykler, legetøj, byggematerialer, emballager og meget mere.

Læs mere i ECHAS vejledning om artikler.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP