REACH: Registrering af kemiske stoffer

Importører og producenter af kemiske stoffer kan have pligt til at registrere kemiske stoffer. Dette kan både gælde, når de forekommer som enkeltstoffer, og når de indgår blandinger eller artikler. Find ud af om din virksomhed er omfattet af registreringspligten og få styr på hvad, hvornår og hvor meget du skal registrere, for at dine varer kan blive på markedet.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk eller vores CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP

Informationspligt for artikler

Selvom du ikke skal registrere kemiske stoffer, kan du godt have andre forpligtelser under REACH. Hvis du er leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du f.eks. informere kunderne om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU. 
Læs mere om kandidatlisten og informationspligter