REACH: Hvem skal registrere kemiske stoffer?

Registreringen af kemiske stoffer sker hos EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Processen kan tage lang tid at gennemføre for hvert stof, så det er derfor en god idé at gå i gang i god tid.

Du er producent, hvis du fremstiller et kemisk stof

I REACH er en producent defineret som en virksomhed der, fremstiller (syntetiserer) de basale kemiske stoffer eller udvinderkemiske stoffer fra naturen. Sådanne virksomheder er der ikke mange af i Danmark.

Du er ikke producent, hvis du blot blander stoffer til nye formuleringer eller anvender kemiske stoffer til fremstilling af artikler. Så er du downstream bruger og skal ikke registrere – med mindre du importerer varer, der indeholder registreringspligtige stoffer fra lande uden for EU.

Hvis du producerer stoffer, blandinger eller artikler ud fra nyttiggjort affald, vil du også have pligter som producent, men der er en undtagelse fra registreringspligten, som du bør undersøge om du er dækket af.

Du er importør, hvis du køber fra lande uden for EU

Køber din virksomhed kemiske stoffer, blandinger eller artikler, der indeholder registreringspligtige kemiske stoffer, fra lande uden for EU, så har du samme registreringspligt som producenterne, for så er de kemiske stoffer ikke tidligere registreret i EU, og så har du som importør pligt til at gøre det.

Importerer du varer fra lande uden for EU, er det derfor en god idé at tjekke, om dine varer indeholder stoffer, der skal registreres.
Læs mere om hvilke stoffer, der skal registreres, og hvilke varer, der kan indeholde registreringspligtige stoffer. 

Du skal ikke registrere, hvis du køber fra lande inden for EU

Har din virksomhed købt varer, der indeholder registreringspligtige stoffer af en virksomhed i EU, vil du være downstream bruger eller distributør, afhængigt af, hvordan du anvender stofferne, og skal derfor ikke registrere de kemiske stoffer i disse varer. De skal nemlig registreres af importøren eller producenten.

Ene-repræsentanter kan overtage importørens registreringspligt

En ene-repræsentant er en virksomhed, der er etableret i EU, og som er blevet udpeget af en virksomhed uden for EU til at varetage EU-importørens registreringspligter under REACH. En producent uden for EU kan, som en service over for kunderne i EU, udpege en ene-repræsentant for et eller flere stoffer. I dette tilfælde får de kunder i EU, der er dækket af ene-repræsentantens registrering, i stedet rollen som downstream brugere og har dermed ingen registreringspligt under REACH for det pågældende stof. 
Læs mere om hvilke roller virksomheder kan have under REACH 

Køber din virksomhed kemiske stoffer, blandinger eller artikler, der indeholder registreringspligtige kemiske stoffer, fra lande uden for EU, så har du samme registreringspligt som producenterne, for så er de kemiske stoffer ikke tidligere registreret i EU, og så har du som importør pligt til at gøre det.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP