Information om centrale ændringer i reglerne

Herunder finder du mere information om centrale ændringer i reglerne for blandt andet in situ-genererede aktivstoffer og behandlede artikler.

Godkendelse af produkter i hele EU på en gang
EU-godkendelsen gør, at produktet bliver godkendt i alle EU-lande på en gang og skal derfor ikke gensidig anerkendes i de øvrige EU-lande. Du kan søge om EU-godkendelse for produkter i bestemte produkttyper, der anvendes på samme måde i hele unionen.

Nemmere godkendelse af mindre problematiske produkter
Biocidholdige produkter kan skyde genvej til markedet, hvis de kun indeholder aktivstoffer fra det nye bilag I, hvis de hverken indeholder problematiske stoffer eller nanomaterialer, hvis de ikke kræver brug af personlige værnemidler, og hvis de er effektive.

In situ-genererede aktivstoffer er omfattet af biocidforordningen
Selve produktet, som genererer aktivstoffer, er ikke omfattet af reglerne om produktgodkendelse. Det er derimod de stoffer, som produktet indeholder, og som biocidaktivstofferne genereres ud fra. I EU’s terminologi kaldes disse for "precursors". De skal derfor godkendes efter reglerne om godkendelse af biocidholdige produkter.

Artikler behandlet med biocider er omfattet af biocidforordningen
En behandlet artikel er en genstand, et kemisk stof eller en kemisk blanding, der indeholder eller er behandlet med et biocidholdigt produkt (” ethvert stof, blanding eller artikel, der er behandlet med eller med fortsæt indeholder et eller flere biocidholdige produkter ”, som biocidforordningen definerer en behandlet artikel).

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk