Jagtens prøver

For at få jagttegn i Danmark, skal man bestå en teoretisk og en praktisk prøve efterfulgt af en haglskydeprøve.