Ansøgningsskema efter skovloven

Fredskovpligtige arealer skal drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift.

Knap 70 pct. af de danske skove (Skovstatistik 2019) er omfattet af skovlovens regler. Vejledningen til skovloven beskriver, hvilke aktiviteter, der kan foretages uden tilladelse efter skovlovens regler, samt hvilke aktiviteter, der kræver dispensation.

Nedenfor finder du et link til det digitale ansøgningsskema, som du kan bruge ved ansøgning efter skovloven. Når du anvender det digitale ansøgningsskema og den kortfunktion, som findes i ansøgningsskemaet, får du hjælp til en korrekt udfyldelse af din ansøgning. Dermed kan Miljøstyrelsens vurdering af din ansøgning hurtigere gå i gang. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor Miljøstyrelsen kan have brug for at stille dig yderligere spørgsmål for at forstå din ansøgning.

Ansøgningsskemaet kan anvendes alle ejere af fredskov. Ansøgningsskemaet ligger på Virk.dk.

Fortsæt til digitalt ansøgningsskema

Ønsker du ikke at bruge det digitale ansøgningsskema, er det fortsat muligt at sende en ansøgning via e-mail ved anvendelse af nedenstående ansøgningsblanket. Der kan forventes en længere sagsbehandlingstid ved anvendelse af blanketten, særligt i forbindelse med oplysning af sagen. 

Efter udfyldelse af ansøgningsskemaet skal det sendes pr. mail til den af Miljøstyrelsens lokale enheder, der har ansvaret for skovloven i din kommune. 

Fortsæt til ansøgningsblanket

Miljøstyrelsen har to lokale enheder der har ansvaret for skovloven. Miljøstyrelsen Østjylland, der geografisk dækker alle de jyske kommuner samt Læsø, Samsø og Fanø. Miljøstyrelsen Storstrøm dækker alle kommuner øst for Lillebælt. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale enhed under fanen "Skovloven og Tilskud" på denne side.