Ansøgningsskema efter skovloven

Ansøg om dispensation efter skovloven.

Ansøg digitalt

Når du anvender det digitale ansøgningsskema og den kortfunktion, som findes i ansøgningsskemaet, får du hjælp til en korrekt udfyldelse af din ansøgning. Dermed kan Miljøstyrelsens vurdering af din ansøgning hurtigere gå i gang. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor Miljøstyrelsen kan have brug for at stille dig yderligere spørgsmål for at forstå din ansøgning.

Ansøgningsskemaet kan anvendes alle ejere af fredskov. Ansøgningsskemaet ligger på Virk.dk.

Gå til digitalt ansøgningsskema

Ansøg pr. mail

Ønsker du ikke at bruge det digitale ansøgningsskema, kan du også sende en ansøgning via e-mail. Der kan forventes en længere sagsbehandlingstid ved anvendelse e-mail som ansøgningsmåde. For at sikre, at Miljøstyrelsen får de relevante oplysninger ind, er der lavet en beskrivelse af hvilke oplysninger, du som ansøger skal huske at indsende til os. Disse oplysninger skal du huske, hvis du sender en skovlovsansøgning pr. mail

Send din ansøgning til den af Miljøstyrelsens lokale enheder, der har ansvaret for skovloven i din kommune. 

Miljøstyrelsen har to lokale enheder der har ansvaret for skovloven. Miljøstyrelsen Østjylland, Obfuscated Email, der geografisk dækker alle de jyske kommuner samt Læsø, Samsø og Fanø. Miljøstyrelsen Sjælland, Obfuscated Email, dækker alle kommuner øst for Lillebælt.