Hvordan skal man registrere i SCIP-databasen?

Selve registreringen i SCIP-databasen foregår via hjemmesiden for EU’s Kemikalieagentur (ECHA).

CHA har beskrevet registreringsprocessen som 6 trin, hvoraf du allerede er godt i gang med det første:

Trin 1: Find ud af, om du skal registrere i SCIP-databasen

Har du læst guiden her på hjemmesiden om, hvad der skal registreres, og hvem der skal registrere (og eventuelt gennemgået spørgetræet med 3-4 spørgsmål og klare svar), bør du have afklaret, om netop din virksomhed er omfattet af registreringspligten.
Er du fortsat i tvivl, bør du søge mere information på ECHA’s hjemmeside og supportfunktion eller kontakte REACH helpdesk på reachspm@mst.dk. Er din virksomhed omfattet, kan du gå videre til andet trin.

Trin 2: Kend, og forstå oplysningskravene

Leverandører af artikler skal grundlæggende indsende følgende oplysninger til ECHA via SCIP-databasen

1. Oplysninger der gør det muligt at identificere artiklen.
2. Navn, koncentrationsinterval og angivelse af, hvor stoffet/stofferne på kandidatlisten findes i den pågældende artikel.
3. Andre oplysninger der gør det muligt at anvende artiklen på en sikker måde, navnlig oplysninger, der sikrer, at artiklen forvaltes korrekt, så snart den er blevet til affald.

Trin 3: Kend din artikelportefølje

I dette trin er du nødt til at tage et detaljeret blik på din virksomheds varer, og de delkomponenter der indgår, og undersøge, om hver af disse delkomponenter indeholder særligt problematiske stoffer på kandidatlisten i en koncentration på over 0,1% vægt. 

Trin 4: Tilpas dine data

Der er en række detaljerede krav og formater til, hvordan de tre grundlæggende oplysningskrav skal opfyldes. Så i dette trin skal du tilpasse og inddele dine oplysninger og data, så de svarer til detaljerede konkrete krav.
Du kan læse mere om kravene i denne vejledning fra ECHA. 

Når du indsender din indberetning skal du være opmærksom på, hvilke af dine oplysninger, som holdes fortroligt i SCIP databasen. 
Læs mere om fortrolighed i denne vejledning fra ECHA.

Hvis du køber en delkomponent, som indeholder et kandidatlistestof, og implementerer den i din egen vare, kan du gøre din egen SCIP indberetning lettere ved at henvise til din leverandørs SCIP nummer. Læs mere om Simpel SCIP Indberetning (SSN) og henvisninger i denne vejledning fra ECHA.

Du skal nu forberede din indberetning ved at samle alle data i et særligt IUCLID-format (International Uniform Chemical Information Database), som sørger for ensretning og harmonisering af de fremsendte oplysninger, uanset hvilket EU-land virksomheden indberetter fra.
Du kan se mere om, hvordan du laver din indberetning på ECHA’s hjemmeside. Læs videre.

Trin 6: Indsend din anmeldelse

Du kan indsende din anmeldelse og få registreret din vare og delkomponenter i SCIP-databasen på tre forskellige måder.
Du kan læse mere om værktøjerne, der skal bruges på ECHA’s hjemmeside. 

Skal din virksomhed registrere i SCIP-databasen