Hvem skal registrere i SCIP-databasen

Virksomheder, der importerer, producerer, samler eller distribuerer varer med problematisk kemi, og som markedsfører dem i EU, skal registrere de pågældende varer eller delkomponenter i SCIP-databasen. Nogle typer af varer er undtaget fra registrering. Desuden giver særlige kundetyper og leverandører undtagelse fra registreringen.

Pligten til at registrere varer og delkomponenter i SCIP-databasen omfatter varer og delkomponenter, der ifølge kemilovgivningen kan betegnes som artikler. Rigtig mange af de varer, som produceres eller samles i Danmark, vil blive betegnet som artikler. Derfor er det vigtigt for virksomheder at orientere sig i reglerne.

En artikel er defineret som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”.

Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler. Det kan f.eks. være møbler, tøj, IT- udstyr, biler, cykler, legetøj, byggematerialer, emballager og meget mere. Medmindre din virksomhed importerer, producerer eller videredistribuerer rene kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, er din virksomheds vare højst sandsynligt en artikel – og dermed er varen omfattet af registreringspligten.

Rene kemiske stoffer og blandinger er ikke omfattet, men det er emballagen måske

Rene kemiske stoffer eller blandinger, som fx maling og vaskemidler, er ikke direkte omfattet af registreringspligten i SCIP-databasen. I nogle tilfælde kan varer dog være en kombination af en kemisk blanding og en artikel. Væsken på vådservietter er fx en blanding, mens servietten er en artikel. Stearin i stearinlys er et kemisk stof eller en blanding, mens vægen er en artikel. Blækket i en kuglepen er en blanding, mens selve kuglepennen er en artikel.
Læs mere om definitionen på en artikel, og se om din vare er en artikel eller en blanding i ECHAS danske vejledning på deres hjemmeside

Uanset om du producerer rene kemiske stoffer, blandinger eller artikler, er emballagerne, som stofferne eller blandingerne sælges og leveres i, defineret som artikler. Så dem vil du stadig skulle undersøge og eventuelt registrere.

Importerer du fra ikke-EU lande?

Du skal være særlig opmærksom, hvis du importerer varer eller delkomponenter med kandidatlistestoffer fra leverandører uden for EU. I det tilfælde er det dig som importør til EU, der har ansvaret for at registrere delkomponenter med kandidatlistestoffer, også selvom du udelukkende leverer til forbrugere. Det gælder også detailhandelskæder med egen import af varer fra lande uden for EU. Virksomheder i lande uden for EU kan registrere på dine vegne i SCIP-databasen, men det er stadig udelukkende dit ansvar at registreringen lever op til reglerne.

Salg direkte til forbrugere kan være undtaget

Detailhandlere og andre aktører i forsyningskæden, der leverer direkte og udelukkende til forbrugere, er ikke omfattet af registreringspligten. Men bemærk ”udelukkende”. Leverer du både til forbrugere og professionelle, er din virksomhed stadig omfattet, hvad angår de artikler som sælges til professionel brug. Importører af artikler fra et ikke-EU er altid omfattet – også selvom de udelukkende leverer til private forbrugere.

Skal din virksomhed registrere varen i SCIP-databasen?