REACH: EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer

EU's Kandidatliste er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. 

Kandidatlistestofferne er stadig lovlige i mange varer, men stofferne er i myndighedernes søgelys, fordi de anses or at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet.

Når et stof er optaget på listen træder en række informationsforpligtelser for virksomhederne i kraft. Der er særlige informationskrav for kandidatliste-stoffer, der findes i almindelige varer, der har en form (såkaldte artikler), og for kandidatlistestoffer, der sælges i en kemisk blanding. 

ECHA skal informeres via den såkaldte SCIP database. Med Tjek Kemien app og AskREACH databasen er det desuden gjort nemmere for forbrugere at stille de rette spørgsmål og for virksomheder at give de rette svar.

Få vejledning om dine forpligtelser

Er der kandidatlistestoffer i dine artikler?
Få hjælp til at vurdere om der kan være kandidatlistestoffer i dine artikler og hvilke stoffer, du især skal være opmærksom på. 

Informationspligt for kandidatlistestoffer
Leverer du artikler, som indeholder kandidatlistestoffer, har du pligt til at informere dine kunder og ECHA om dette.

SCIP databasen
Læs mere om databasen og afgør om du er forpligtet til at indberette dine artikler til den.

AskREACH-databasen
Læs mere om, hvordan AskREACH-systemet kan hjælpe dig med at efterleve informationspligten over for forbrugere.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP