Hjælp til at identificere kandidatlistestoffer i dine artikler

Er du leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 vægt% af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder og ECHA om det.

Er du leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 vægt% af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt vejlede om sikker brug. 

Kendskab til de materialer, din artikel består af, er nøglen til viden om, hvilke kandidatlistestoffer den kan indeholde. Et godt sted at begynde er derfor at se på, om artiklen indeholder flere delartikler, og hvilket materiale den enkelte del består af. 

Her får du hjælp til at vurdere de oplysninger, I har fået fra jeres leverandør om kandidatlistestoffer i en artikel:
Ser oplysningerne rigtige ud i forhold til, hvad I kan forvente af kandidatlistestoffer i artiklen?
Kan der være særlige kandidatlistestoffer, I bør spørge ind til fx blødgørere i bøjeligt plast?

Værktøjer til dialog med leverandører om kandidatlistestoffer

Du kan bruge vores skabeloner til dialogen med din leverandør. Det er frivilligt at bruge skabelonerne. 

Vejledning om din informationsforpligtelse

Har du købt artiklen uden for EU? 
Du er ansvarlig for at indhente opl
ysninger om kandidatlistestoffer.
Har du købt artiklen i EU
Din leverandør skal levere oplysninger, hvis der er kandidatlistestoffer i artiklen, men du har pligt til at sikre, at du har de oplysninger, du skal bruge.
Læs mere i vejledning til indkøbere og leverandører 
Dansk version  
Engelsk version