Hvad består en artikel af?

En artikel fx en boremaskine og en malerpensel kan selv bestå af flere artikler – delartikler. I så fald er der tale om en sammensat artikel, hvor hver enkelt delartikel skal vurderes for sig. Det betyder, hvis delartiklen indeholder mere end 0,1 vægt% af et kandidatlistestof, har du pligt til at informere.

En artikel fx en boremaskine og en malerpensel kan selv bestå af flere artikler – delartikler. I så fald er der tale om en sammensat artikel, hvor hver enkelt delartikel skal vurderes for sig. Det betyder, hvis delartiklen indeholder mere end 0,1 vægt% af et kandidatlistestof, har du pligt til at informere. 

Når du står med en artikel, skal du derfor først undersøge, om den består af flere delartikler. Dernæst skal du se på hver delartikel for sig. Hvilket materiale består den af? 

Lad os som eksempel tage en indpakket pensel, som vist i illustrationen. Penslen består af fem delartikler: penselhår, metalsvøb, søm, håndtag og ophæng. Men emballagen omkring penslen er også en artikel. I eksemplet her består emballagen af fire delartikler: plastikpose, papindsats, papetiket og hæfteklammer. Den forholdsvis simple vare består altså af hele 9 delartikler, som du skal forholde dig til.

Du skal være opmærksom på, at en artikel også kan indeholde skjulte delartikler. Det er ofte tilfældet for mange elektroniske værktøjer. Tænk på en boremaskine, en græsslåmaskine eller en termostat.

Når du har identificeret de enkelte delartikler, skal du se på, hvilke materialer de består af: plast, pap & papir, metal, træ osv. Den indpakkede malerpensel indeholder fem forskellige materialer, når vi regner pap & papir til samme materialegruppe.

Kendskab til de enkelte materialer er nøglen til viden om, hvilke kandidatlistestoffer dine delartikler kan indeholde. Materialerne kan nemlig bruges som filter i flere databaser over kandidatlistestoffer. Der er også rapporter, hvor du kan finde oplysninger om, hvad der er fundet af kandidatlistestoffer i en række materialer.

Definition af en artikel

REACH-lovgivningen definerer artikler som ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”. 
Definitionen dækker de fleste genstande, der markedsføres i byggemarkeder og detailhandlen (pensler, stole, gulvplanker, emballage osv.). 
OBS! Maling, lim og fortynder er ikke artikler.
Læs mere i ECHAS vejledning om krav vedrørende stoffer i artikler

Sammensatte artikler

En artikel, der er fremkommet ved at lime eller svejse flere artikler sammen, består stadig af delartikler. Det betyder, at selv om delartiklerne ikke nemt kan adskilles igen, skal du stadig opfylde informationskravet for hver enkel delartikel, der indeholder mere end 0,1 vægt% af et kandidatlistestof.

Artikler købt inden for eller uden EU

Har du købt artiklen uden for EU? 
Du er ansvarlig for at indhente oplysninger om kandidatlistestoffer.

Har du købt artiklen i EU
Din leverandør skal levere oplysninger, hvis der er kandidatlistestoffer i artiklen, men du har pligt til at sikre, at du har de oplysninger, du skal bruge.
Læs mere i vejledning til indkøbere og leverandører 
Dansk version  
Engelsk version