Har du spørgsmål?

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om legetøjsreglerne samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden og få hjælp.

Kontakt

Læs her mere om relevante myndigheder, som du kan kontakte. 

Myndigheder

Du er altid meget velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har brug for vejledning om sikkerhedsreglerne i legetøj – og Miljøstyrelsen, hvis du har brug for vejledning om reglerne for kemikalier i legetøj.

Du kan kontakte Sikkerhedsstyrelsen på tlf.: 33 73 20 00 / e-mail: sik@sik.dk.

Du kan kontakte Miljøstyrelsens via vores Legetøjspostkasse på legetoejspostkassen@mst.dk. Du er også velkommen til at ringe til vores infomationscenter på 7254 4466 (mandag-torsdag kl. 9:30 - 16 og fredag kl. 9:30 - 15). 

Brancheforeninger og netværk

Der findes flere brancheforeninger og netværk, som du kan blive medlem af, hvis du arbejder med legetøj. De kan fx hjælpe dig, hvis du har brug for at finde en ny leverandør, ligesom du kan holde dig orienteret om nyt i branchen via dem:

Andre relevante hjemmesider

  • Danak har oplysninger om akkrediterede virksomheder og laboratorier, som bl.a. udfører test af produkter.
  • Dansk Standard kan vejlede dig om relevante EU-standarder. Du kan købe standarderne i webshoppen på Dansk Standards hjemmeside
  • Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen kan vejlede dig om nationale særregler i andre EU-lande
  • Miljømærkning Danmark administrerer Svanen og Blomsten – Danmarks to officielle miljømærker – og kan fortælle dig mere om kriterier og licenshavere.
  • NANDO har links til alle akkrediteringsorganer i Europa og til udpegede bemyndigede organer (Notified Bodies) indenfor de enkelte harmoniserede lovgivninger
  • RAPEX, det europæiske varslingssystem for farlige produkter, registrerer legetøj, som tidligere har fået myndighederne i et EU-land til at reagere pga. fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed. Du kan fx søge på legetøj i udvalgte lande eller år – og på den måde få viden om mulige risici ved et bestemt produkt

Relevante bekendtgørelser, legetøjsdirektivet og vejledninger 

Kemikalier

Produktloven

CE-MÆRKNING

Elektrisk og elektronisk legetøj

Kosmetisk legetøj

Legetøj, der har kontakt med fødevarer