Omme Å

Omme Å er mere end 87 km lang fra sin begyndelse i Tofthøj ved Jelling til udløbet i Skjern Å ved Skjern. Omme Å er slynget og med gode fysiske forhold. Omme Å var tidligere udrettet, men i 2002 genskabte den daværende Skov- og Naturstyrelse det naturlige snoede forløb, og der blev udlagt grus forskellige steder. Miljøstyrelsen undersøger forskellige lokaliteter i vandløbet, senest i perioden 2017-19.