Kæmpe-balsamin

Hvorfor uønsket

Kæmpe-balsamin anses for at være en invasiv art og ønskes bekæmpet. Kæmpe-balsamin kan udkonkurrere hjemmehørende plantearter. Planten vokser hurtigt og danner tætte bestande, der hurtigt regenererer, når de er slået ned. Den ser ud til at reagere positivt på øget CO2 og temperaturer.

Status for bekæmpelse

Kæmpe-balsamin er let at bekæmpe ved oprykning. Planten bør bekæmpes senest inden blomstring, så den ikke får mulighed for at producere frø. Læs mere om bekæmplse af kæmpe-balsamin:

Vejledning til bekæmpelse af kæmpe-balsamin

Kæmpe-balsamin ( Impatiens glandulifera ) er indført som prydplante, og har været plantet ud i mange haver, men da planten har en meget effektiv frøspredning frarådes det at plante Kæmpe-balsamin.

Bekæmpelsesmetoder

Oprykning/opgravning
Da kæmpe-balsamin ikke har et stort vidtforgrenet rodnet kan planten relativt let rykkes/graves op. Timingen er dog vigtig. Sker bekæmpelsen for tidligt kan eventuelle rester, der ikke er kommet med op regenerere, sker den for sent kan de frø der er nået at blive dannet spire. Det rigtige tidspunkt for bekæmpelse er lige når de første blomster dukker op. Dette vil typisk være i slutningen af juli.
Da planten har en meget stor regenerationsevne er det meget vigtigt at få alle plantedele fjernet. Bekæmpelsen skal finde sted indtil der ikke dukker flere planter op, mindst 2-3 år.

Slåning
Det er også muligt at slå planten. Igen er timingen vigtig som nævnt under ”Oprykning/opgravning”. Da planten er i stand til at regenerere fra de afslåede stængler, og altså danne nye blomster, bør slåning foretages hyppigt.

Græsning
Kæmpe-balsamin er følsom overfor græsning, og da både kvæg og får gerne æder planten er græsning en god metode til bekæmpelse. Græssende dyr kræver dagligt tilsyn.

Kemisk bekæmpelse
Unge planter er følsomme overfor pesticider. Sprøjtes blomstrende planter vil disse stadig være i stand til at producere levedygtige frø. Kemisk bekæmpelse frarådes da planten ofte vokser i vådområder.

Det er ikke tilladt at bekæmpe kæmpe-balsamin med pesticider på offentlige arealer.

Hvis du vil vide mere