Harlekinmariehøne

Hvorfor uønsket

I England har man set, at harlekinmariehønen har trængt de andre arter af mariehøns meget tilbage, og man kan forestille sig, at der vil ske noget tilsvarende herhjemme.

Det kan blive et problem, hvis der i fremtiden kun vil være én art mariehøns i Danmark. F.eks. vil alle mariehøns forsvinde, hvis de bliver ramt af en sygdom. Fordelen ved at have flere arter er jo bl.a., at mindst én af dem sandsynligvis vil overleve i en sådan situation. Samtidig er der også risiko for, at harlekinmariehønen tillige kan gøre indhug på andre insekter, f.eks. hvis det skulle vise sig, at de også her vil kunne tage sommerfuglelarver.

Hvis der er mange mariehøns, kan det være til stor gene at dele hus og hjem med den lille bille. Mariehøns udskiller en ildelugtende væske, når de bliver forstyrret. Desuden kan de svine tapeter og gardiner til. Der er også beskrevet tilfælde af allergiske reaktioner overfor den asiatiske art mariehøne.

Status for bekæmpelse

Hvis man opdager dem indendørs, anbefaler Skadedyrlaboratoriet ved Det Jordvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet følgende:

”Ofte opsøges de samme huse år efter år som vinterkvarter. Man kan forsøge at holde stand mod mariehønsene ved at tætne revner og sprækker for at forhindre, at billerne trænger ind i huset. Har mariehønsene allerede fundet vej ind i huset i generende mængder, kan man fjerne dem med en støvsuger."

Vejledning til bekæmpelse af harlekinmariehøne

Harlekinmariehønen ( Harmonia axyridis ) foretrækker at overvintre inden døre. Mariehønen kan både udskille en ildelugtende væske når den bliver forstyrret og svine tapeter og gardiner til. Den kan derfor blive et generende bekendtskab.

Det er en god ide at forsøge at forhindre mariehønsene i at komme ind i huset. Man bør tætne revner og sprækker eller sætte et fintmasket net op. Harlekinmariehøns opsøger ofte de samme huse år efter år.

Har man allerede fået mariehønsene inden for døren, kan de fjernes manuelt f.eks. med en støvsuger.

Vær opmærksom på ikke at bekæmpe hjemmehørende, nyttige mariehøns. På grund af den store farvevariation kan harlekinmariehønen nemt forveksles med andre arter. Oftest vil hjemmehørende mariehøns overvintre udendørs under bark, sten og græs, så indendørs overvintrende mariehøns vil oftest være harlekinmariehøns. Du kan læse mere om forvekslingsmulighederne og hvordan arterne kan kendes fra hinanden under artsbeskrivelsen i artsleksikonet.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om harlekinmariehøne