Miljøgodkendelse af listevirksomheder

Industrivirksomheder som forurener betydeligt skal miljøgodkendes af en myndighed. En miljøgodkendelse indeholder vilkår virksomheden skal overholde.

Industri collage

Miljøgodkendelser

Bliv klogere på miljøgodkendelser generelt og søg om en miljøgodkendelse.


Miljøgodkendelsesvejledningen

Læs om ansøgning og godkendelse af miljøgodkendelser, kernebegreber og processer.


Lovgrundlag

Læs om gældende bekendtgørelser og vejledninger på miljøgodkendelsesområdet.


Bedst tilgængelige teknik, BAT

Virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til BAT.