§25 følgegruppen

Til at følge arbejdet med kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25-skov) i de private skove er nedsat en følgegruppe.

Følgegruppen er sammensat af repræsentanter fra Skovrådet suppleret med repræsentanter fra certificeringsordningerne FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og SPB (Sustainable Biomass Programme).

Følgegruppen har følgende medlemmer:

Casper Pleidrup
Skovdyrkerne

Christian Holck
Landbrug & Fødevarer

Henrik Wejdling
DOF

Johan Husfeldt
Friluftsrådet

Jørgen Sølvsten Skriver
Træ- og Møbelindustrien

Lisbeth Lyck Sevel
SBP certificering

Sune Lundgaard Enevoldsen
PEFC-Danmark

Søren Dürr Grue
FSC-Danmark

Tanja Blindbæk Olsen
Dansk Skovforening

Tine Skafte Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening

Lilian Nielsen
Verdens Skove