Import og eksport af grønlistet affald

Grønlistet affald som importeres eller eksporteres mellem EU-lande til nyttiggørelse kræver ikke tilladelse.

Grønlistet affald skal ved import og eksport ledsages af bilag VII fra transportforordningen.

Der skal dog foreligge en kontrakt mellem afsender og modtager, jf. transportforordningen artikel 18. I Guideline No 10, som omhandler den praktiske anvendelse af artikel 18, kan der findes et eksempel på en kontrakt mellem afsender og modtager. Det er ikke et krav at kontrakten følger transporten, men skal kunne fremvises ved behov.

Krav om fast adresse i Danmark

Den person, der står for overførslen af grønlistet affald, skal have fast forretnings- eller privatadresse i Danmark. Derved sikres, at Miljøstyrelsen har jurisdiktion over den person, der står for overførslen, hvis det bliver nødvendigt at håndhæve regler.

Indberetning til Affaldsdatasystemet

Der er dog et par ting du skal være opmærksom på. Virksomheder der importerer eller eksporterer affald skal indberette til Affaldsdatasystemet.

Affaldsdatasystemet indsamler informationer om affaldsstrømme i Danmark. Virksomheder, der tager ansvar for behandling af affald, skal indberette, hvor de har modtaget affald fra, hvilket affald der er tale om, og hvordan affaldet skal behandles. 

Ved indberetning til affaldsdatasystemet, kan systemet danne et udfyldt bilag VII for dig samtidigt. Du behøver dermed ikke at downloade og udfylde bilag VII, men får det udfyldte bilag sendt direkte til din mail. 

Gå direkte til Indberetning i affaldsdatasystemet.

Det skal du vide, når du importerer eller eksporterer grønlistet affald