Afrapportering og dokumentationskrav

BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Måleresultater fra både trin 1 og trin 2 skal afrapporteres til Miljøstyrelsen. Derudover skal det etablerede biocoversystem dokumenteres og afrapporteres over for Miljøstyrelsen.

Tilskudsmodtager skal til Miljøstyrelsen afrapportere og dokumentere måleresultater fra baselineundersøgelsen, opfølgende måling og udførte metanmålinger gennemført i moniteringsprogrammet efter etableret biocover. Tilskudsmodtager skal ligeledes dokumentere og afrapportere det etablerede biocoversystem iog eventuelle udbedringer af biocoversystemet over for Miljøstyrelsen. Samlet bruges dette til at følge teknologiens effektivitet, og til at indrapportere klimaeffekten til EU og FN, ligesom rapporterne fungerer som dokumentation for det udførte arbejde.

Udbetaling af tilskud er bl.a afhængig af disse afrapporteringer og denne dokumentation, idet de skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden regnskaber for det udførte arbejde kan godkendes.