Guidelines for gode oplevelser med ulv

Det er blevet populært at opsøge naturoplevelser med ulve, og derfor har Miljøstyrelsen sammen med Aarhus Universitet udarbejdet guidelines for god opførsel i naturen, når man vil se ulve.

Ulv på Borris Skydeterræn i Vestjylland. Foto Eskil J. Nielsen-Ferreira

Med et stigende antal ulve i Danmark er mulighederne for at se ulvene eller deres spor i naturen bedre end nogensinde. Det er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har bedt om at få udarbejdet anbefalinger i form af guidelines for ansvarlig adfærd for ulveturister.

Anbefalingerne bygger på internationale erfaringer og gælder både for individuelle og grupper som opsøger naturoplevelser med ulve. Anbefalingerne er tiltænkt  privatpersoner, som enkeltvis eller i grupper tager ud for se ulve eller for at finde deres spor i naturen, men også organiserede’ ulve-safarier’ med betalende deltagere.

Færdsel i naturen bør altid ske under hensyntagen til private lodsejere og inden for adgangsreglernes bestemmelser.

Læs mere om adgangsreglerne 

Guidelines: God opførsel ved naturoplevelser med ulve

 • Hvis du ser en ulv, skal du lade den være i fred. Lad være med at nærme dig eller forstyrre den med lys eller lyd. 
 • I åbent terræn bør du ikke gå nærmere end 800-1000 meter til ulven. Gå aldrig tættere på end 500 meter. 
 • Læg aldrig foder, madrester eller lugtstoffer ud for at tiltrække ulve. 
 • Forsøg aldrig at tiltrække ulve ved afspilning af lyde eller at eksponere dem med kunstigt lys.
  Undgå enhver kontakt med hvalpe med hvalpe, da de er meget mindre sky end voksne og derfor særligt nemt kan vænnes sig til mennesker (habituering). 
 • Hold dig væk fra områder, hvor der kan være hvalpe – hi-områder og rendezvous-områder - og opsøg aldrig ulve uden for veje og veldefinerede stier fra 1. april til 1. august.
 • Hvis du oplever ulve med opsøgende adfærd eller ulve, som viser tegn på, at de har mistet skyheden over for mennesker skal du gå væk og hurtigt ringe til ulvekonsulenternes vagttelefon i Naturstyrelsen på telefon: 30 34 15 30
 • Arrangører af ulveturisme bør ikke oplyse koordinater på ynglehier og lignede til offentligheden - hverken i eller uden for yngletiden. 
 • Prioriter gerne vinteren til at opleve ulvene, da de på dette tidspunkt er mindst følsomme over for forstyrrelser, og man desuden evt. kan se spor i sneen. 
 • Gå på bagsporet imod ulvens vandringsretning, hvis du vil følge dens spor i sneen. 
 • Undgå at forstyrre andet vildt, ikke mindst i jagtsæsonen, hvor færdsel kan komme i konflikt med jagtinteresser. 
 • Tag ikke hund med på ulvesporing. Ulve opfatter hunde som artsfæller og kan reagere enten aggressivt eller nysgerrigt opsøgende. 
 • Hvis en ung eller voksen ulv aktivt nærmer sig kommer nærmere end 30 meter, skal du ikke skjule dig eller gøre dig mindre. Klap i hænderne og skræm ulven væk med råb og fagter. 
 • Observationstårne og lignende bør så vidt muligt placeres, hvor mennesker færdes i forvejen. Man bør desuden sikre sig, at færdsel til og fra observationspunktet ikke medfører forstyrrelser. 

Nyttig viden

Vagttelefon til ulvekonsulenterne i Naturstyrelsen: 30 34 15 30
Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside 

Læs mere om oplevelser med ulve i notat fra DCE, Aarhus Universitet: 
"Retningslinjer for hensigtsmæssig menneskelig adfærd i forbindelse med ulveturisme".