Guidelines for oplevelser med ulve i naturen

Det er blevet populært at opsøge naturoplevelser med ulve, og derfor har Miljøstyrelsen sammen med Aarhus Universitet udarbejdet guidelines for hensigtsmæssig adfærd i naturen, når man vil se ulve.

Ulv på Borris Skydeterræn i Vestjylland. Foto Eskil J. Nielsen-Ferreira

Med et stigende antal ulve i Danmark er mulighederne for at se ulvene eller deres spor i naturen blevet bedre de senere år. Det er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har udarbejdet nogle guidelines for, hvordan man færdes hensigtsmæssigt i naturen, så man bidrager til beskyttelsen af ulven i Danmark, hvis man tager ud for at finde spor efter ulve. Anbefalingerne bygger på et notat fra DCE - Aarhus Universitet, som blandt andet inddrager internationale erfaringer.

Anbefalingerne er tiltænkt privatpersoner, som enkeltvis eller i grupper tager ud for se ulve eller for at finde deres spor, men også organiserede ”ulve-safarier” med betalende deltagere. Vær opmærksom på, at naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen også gælder, når du er på ”ulvesafari”. Det betyder blandt andet, at erhvervsmæssige aktiviteter altid kræver lodsejers tilladelse.

Guidelines for naturoplevelser med ulve

 • Hvis du ser en ulv, skal du lade den være i fred. Som udgangspunkt bør du ikke med forsæt komme nærmere end 800-1000 meter fra ulven og aldrig tættere på end 500 meter. Kontinuerlig tilnærmelse af ulve kan føre til at ulvene vænnes til mennesker (habituering).

 • Undgå at forstyrre ulven med lys eller lyd. 

 • Læg aldrig foder, madrester eller lugtstoffer ud for at tiltrække ulve. 

 • Undgå enhver kontakt med hvalpe, da de er mindre sky end voksne og derfor særligt nemt kan vænne sig til mennesker (habituering). 

 • Vær særligt opmærksom, når du færdes i områder med ulve i deres yngletid fra 1. april til 1. august. Her kan du hjælpe ulvene ved fortrinsvis at gå på veje og stier.

 • Prioriter gerne vinteren til at opleve ulvene, da de på dette tidspunkt er mindst følsomme over for forstyrrelser, og man desuden evt. kan se spor i sneen. 

 • Gå imod ulvens vandringsretning, hvis du vil følge dens spor i sneen. 

 • Undgå at forstyrre andet vildt i området – særligt i jagtsæsonen.

 • Vær opmærksom på at ulve opfatter hunde som artsfæller og kan reagere enten aggressivt eller nysgerrigt opsøgende. Hav altid tæt kontakt til din hund og før den altid i snor, hvor det er påkrævet.

 • Oplys ikke koordinater på ynglehier eller andre specifikke steder, hvor ulven er set.

 • Hvis en ulv aktivt nærmer sig og kommer tættere på end 30 meter, skal du ikke skjule dig eller gøre dig mindre. Klap i hænderne og skræm ulven væk med råb og fagter. 

 • Oplever du ulve med opsøgende adfærd, eller ulve, som viser tegn på, at de har mistet skyheden over for mennesker, skal du gå væk og hurtigt ringe til ulvekonsulenternes vagttelefon i Naturstyrelsen. Telefon: 30 34 15 30

Opdateret den 28. september 2023

Nyttig viden

Vagttelefon til ulvekonsulenterne i Naturstyrelsen: 30 34 15 30
Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside 

Ulveforvaltning i Danmark
Læs mere om ulven og Miljøstyrelsens forvaltning af den

Notat fra DCE, Aarhus Universitet
"Retningslinjer for hensigtsmæssig menneskelig adfærd i forbindelse med ulveturisme"

Generelle regler for adgang til Naturen
Læs mere om adgangsregler i pjecen "Naturen må gerne betrædes"