Vis hensyn til havpattedyrene

Guidelines til god adfærd omkring havpattedyr når du færdes på og ved vandet

Spættet sæl på stranden

Havpattedyr i Danmark

Som naturgæst på havet og på de danske strande kan du opleve masser af små havpattedyr især marsvin, delfiner og sæler. Nyd synet, men tag hensyn til dyrene, når du færdes i naturen.

Marsvin er velkendte for de fleste sejlere, mens øresvinet, der er en delfin, tidligere har været et sjældent syn i Danmark. Den er udbredt under sydlige himmelstrøg, men i de senere år er den blevet mere almindelig i danske farvande. De sæler, man kan se under danske forhold, er gråsæl og spættet sæl. De er lige som alle hvaler fredede i Danmark.

Det kan være en stor oplevelse at se et marsvin glide gennem vandet med sin kalv eller opleve springende delfiner over bølgerne. Men vores nysgerrighed kan genere og forstyrre de små hvaler, så vis hensyn, når du sejler. Ligeledes har sælerne brug for fred og ro til hvile og til yngelpleje. 

Nye guidelines til adfærd

Formålet med de nye guidelines er derfor at sikre, at turisme, rekreative aktiviteter og hensynet til de danske hval- og sælbestande kan gå hånd i hånd.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med forskere og turistoperatørere udarbejdet guidelines til adfærd omkring havpattedyr, når du sejler eller færdes langs kysten. De nye guidelines skal sikre, at både naturgæsterne og de små havpattedyr kan trives i hinandens nærhed. Strandtursturister kan også med fordel bruge de nye guidelines som rettesnor.

Marsvin og unge. Foto: Jeppe Balle Dalgaard

Guidelines til når du sejler og færdes ved kysten

Flyers: Vis hensyn i naturen