Hold af fugle i fangenskab

Fugleholdsbekendtgørelsen indeholder regler om hold af fugle i fangenskab. Du skal søge om tilladelse eller dispensation, hvis du vil holde rovfugle eller ugler i fangenskab. Du skal i visse tilfælde anmelde dit fuglehold, hvis du holder fugle - andre end rovfugle og ugler - af de arter, der er naturligt forekommende i den danske natur.

Hold af rovfugle og ugler

Bekendtgørelsen omfatter alle arter af rovfugle og ugler både hjemmehørende og eksotiske arter

Arter af rovfugle og ugler, som fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen om hold af fugle i fangenskab, må ikke holdes i fangenskab. Disse dækker generelt naturligt forekommende arter i den danske natur. Miljøstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. Blodfornyelse af eksisterende hold af bilag 1-fugle betragtes som særligt tilfælde. Der skal være tale om fugle opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation. Endvidere gælder en række øvrige vilkår – se nedenfor.

Styrelsen har pr. 15. oktober 2021 skærpet krav et til dokumentation for behov for blodfornyelse. Læs de nye retningslinjer.

Hybrider af rovfugle og ugler, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, må ikke holdes i fangenskab.

Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Miljøstyrelsen. Fuglene skal være opdrættet i fangenskab. 

Følgende vilkår gælder for at kunne opnå tilladelse/dispensation til hold af rovfugle:

  • Samtlige fugle skal være mærket. Dette skal ske med en entydigt mærket sømløst lukket ring om benet.

  • Der skal udtages fjerprøve fra samtlige fugle.

  • Miljøstyrelsen har til enhver tid, mod fremvisning af legitimation, uanmeldt adgang til ejendommen eller ejendommene, hvor fuglene holdes, med henblik på kontrol af overholdte vilkår.

  • Miljøstyrelsen bestemmer, hvordan mærkningen skal foretages, og hvordan prøverne skal udtages og opbevares.

Hold af andre fuglearter end rovfugle og ugler

Bekendtgørelsen omfatter andre arter end rovfugle og ugler, når holdet består af:

  1. en eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 3

  2. tilsammen 5 eller flere fugle af alle arter, der er naturligt forekommende i den danske natur

  3. tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i

     bekendtgørelsens bilag 4

Hold af fuglene er kun tilladt, hvis de er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation

Holdet skal anmeldes til Miljøstyrelsen inden en måned efter, at fuglene er erhvervet og at ejeren af holdet løbende opdaterer holdet til styrelsen. Denne opdatering skal indeholde registrering af fra hvem fuglene erhverves, afkom, overdragelse af fugle, bortkomne/døde fugle

Ansøgning

Ved ansøgning/anmeldelse skal et af nedenstående udfyldes og sendes til mst@mst.dk

Ansøgningsskema - rovfugl/ugle

Anmeldelsesblanket - ikke-rovfugle

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Tilladelse/dispensation gives i form af et brev, som sendes til ansøger. Ved anmeldelse af fuglehold (ikke-rovfugle og ugler) vil du få en kvitteringsskrivelse for modtagelse (eventuelt med krav om yderligere oplysninger).

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Miljøstyrelsens persondatapolitik for fuglehold finder du her: Persondata fuglehold