Find fredninger på kort

Se afgørelse om de enkelte fredninger

På fredningsnævnenes hjemmeside kan du finde oplysninger om fredningernes indhold og se fredningsnævnenes afgørelser om dispensation fra en fredning.

Se Kort over fredninger, hvor du kan søge fredninger og fredningsforslag. Her finder du oplysninger om fredninger og om statslige fredningsbekendtgørelser. Fredningslignende deklarationer, som har baggrund i f.eks. skovbyggelinjen, er ikke vist blandt fredningerne, da de ikke længere administreres af fredningsnævnene. Kommunerne er ansvarlige for disse deklarationer.

Oplysningerne er ikke 100 % retvisende

Den geografiske information om fredningerne, der vises digitalt, er kun vejledende, da der - især for gamle fredninger - kan være unøjagtigheder i den viste fredningsafgrænsning. Vær opmærksom på, at det alene er selve fredningsafgørelserne med tilhørende kort, der er juridisk gældende. Desuden kan der i enkelte tilfælde være fejl og mangler i de bagvedliggende oplysninger om den enkelte fredning.

Spørgsmål om enkelte fredninger og om betydningen af fredningsbestemmelser kan rettes til den pågældende kommune.

Hvis du mener, der er uoverensstemmelse mellem det juridiske grundlag (F.eks. en fredningsafgørelse) og den tilhørende afgrænsning, der vises digitalt, modtager Miljøstyrelsen gerne oplysning herom.

Send gerne en mail til: fredningsregister@mst.dk.   

Se fredninger sammenholdt med luftfotos m.v.

På Danmarks Miljøportal kan du under Arealinformation finde de samme oplysninger om fredninger, som du kan finde via fredningsnævnenes hjemmeside. På Arealinformation kan du vælge andre kort som baggrundskort, fx luftfotos fra forskellige år. Desuden kan man se en lang række andre arealrelaterede temaer.