Miljøregler for olietanke

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke.

Bekendtgørelsen indeholder også regler rettet mod fabrikanterne, herunder hvordan der opnås typegodkendelse til produktion af tanke og rør, og bestemmelser om Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO), som udsteder typegodkendelserne og holder kontrol med produkterne.

Gældende olietankbekendtgørelse:

Den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 er blevet skrevet sammen med ændringsbekendtgørelse nr. 903 af 23. august 2012. Den gældende bekendtgørelse er herefter bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i den forbindelse.