For kommuner vedrørende olietanke

På denne side finder du Miljøstyrelsens vejledende skrivelser og anden information om olietanke.

Vejledende skrivelser og meddelelser om ændringer i olietankbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har generelt udsendt skrivelser/meddelelser i forbindelse med ændringer i olietankbekendtgørelsen, men ikke i alle tilfælde. Nedenfor kan du se, hvad der er udsendt fra 2005 og frem.

Vejledende udtalelser om sløjfning

Miljøstyrelsen har udsendt følgende udtalelser om sløjfning og tilsyn med sløjfning:

Typegodkendelse

Til kommunernes brug i forbindelse med opklaring af tankes lovlighed, og om de er typegodkendte, kan det være en hjælp at se vedlagte liste over fabrikanter med en gældende typegodkendelse og fabrikanter, der historisk har fået en typegodkendelse fra PUFO.

Se liste over gældende typegodkendelser

Se totalliste over typegodkendelser

Se uddybende om typegodkendelsesnummersystemet