For fabrikanter og importører

Typegodkendelser til produktion af tanke og rør udstedes af Prøvningsudvalget for Olietanke eller sker via CE-mærkningsordningen.

I følge olietankbekendtgørelsen skal en ejer eller bruger, der i dag etablerer en olietank (nedgravede anlæg under 100.000 liter eller overjordiske anlæg under 200.000 liter), sikre sig at tanken (og rørsystemet) er typegodkendt.

Olietanken kan opnå status som typegodkendt ved, at fabrikanten eller importøren opretholder CE-mærkning af tanktypen, eller ved at fabrikanten eller importøren af olietanken har fået en typegodkendelse af Prøvningsudvalget for olietanke (PUFO) til den pågældende tanktype.

CE-mærkning

Byggevaredirektivet er implementeret i dansk lovgivning i 1998. Olietanke der anvendes til bygningsopvarmning/-køling kategoriseres som en byggevare og er omfattet af dette direktiv, når der er vedtaget harmoniserede standarder for den enkelte olietanktype.

Siden den 1. januar 2008 har det været obligatorisk at producere visse cylinderformede ståltanke til overjordisk opstilling efter den harmoniserede standard DS/EN 12285-2.

Siden den 1. januar 2009 har det været obligatorisk at producere visse typer af plasttanke til overjordisk opstilling efter den harmoniserede standard DS/EN 13341.

Disse tanktyper må, når de markedsføres til anvendelse til bygningsopvarmning, ikke være typegodkendt af PUFO, men skal være CE-mærkede.

Læs mere om CE-mærkessystemet og de nationale regler for olietanke her i Miljøstyrelsens informationsbreve:

Læs mere om CE-mærkning af byggevarer på Energistyrelsens hjemmeside.

Nationale regler - PUFO-typegodkendelse

Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO) har siden 1. april 1970 typegodkendt olietanke på under 100.000 liter til nedgravning og rørsystemer til olietanke. Den 1. januar 2000 blev også overjordiske tanke på under 200.000 liter omfattet af typegodkendelsessystemet.

Alle tanke som er i overfornævnte størrelser, og som ikke er omfattet af en harmoniseret standard, skal idag typegodkendes af PUFO. Fabrikanter eller importører kan få typegodkendelse til olietanke, der er fabrikeret efter forskrifterne i bilagene til den gældende olietankbekendtgørelse, eller som i øvrigt har kunnet godkendes af PUFO.

Ansøgning om typegodkendelse skal sendes til PUFO's sekretariat, som varetages af Force Technology. En typegodkendelse er gældende i 3 år. PUFO udfører stikprøvekontrol hos indehavere af gældende typegodkendelser.

Allan Laursen

FORCE Technology

Park Allé 345

2605 Brøndby

Mobile: +45 42 62 75 30

E-mail: PUFOmail@forcetechnology.com

Gebyr

Der skal betales gebyr til PUFO.

Se de gældende takster for typegodkendelse.

Se de gældende takster for fabrikationskontrol.