Kommunale ordninger

Kommunerne er forpligtede til at etablere en række affaldsordninger for husholdninger, f.eks. en ordning for dagrenovation, mindst én genbrugsplads og en ordning for farligt affald.

Kommunerne skal etablere ordninger for eller anvise erhvervsaffald til forbrænding eller deponering (obligatorisk benyttelse) og skal tilbyde virksomheder adgang til mindst én genbrugsplads (frivillig tilmeldeordning). Det er beskrevet nærmere i de kommunale regulativer.

Kommunerne må ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald, medmindre det stammer fra kommunens egne institutioner og virksomheder. Det kan være skoler, plejehjem, svømmehaller osv. Det er kommunerne, der i tvivlstilfælde  klassificerer, om der er tale om genanvendeligt erhvervsaffald. Læs om klassificering .

Kommunerne kan dog stille indsamlingsordninger for tørre genanvendelige fraktioner, f.eks. papir og glas, etableret for husholdningerne til rådighed for erhverv i ejendomme med blandet bolig og erhverv. Virksomheder, der vælger at benytte ordningerne, skal betale særskilt herfor.

Virksomhederne kan også bruge de kommunale genbrugspladser, hvis de har tilmeldt sig denne ordning.