Kommunale ordninger

Kommunerne er forpligtede til at etablere en række affaldsordninger for husholdninger, f.eks. en ordning for madaffald, mindst én genbrugsplads og en ordning for farligt affald.

Kommunerne skal etablere ordninger for eller anvise erhvervsaffald til forbrænding eller deponering (obligatorisk benyttelse) og skal tilbyde virksomheder adgang til mindst én genbrugsplads (frivillig tilmeldeordning). Det er beskrevet nærmere i de kommunale regulativer og reglerne der muliggør det, fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen. 

Kommunerne må ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, medmindre det stammer fra kommunernes egne institutioner og virksomheder. Det kan være skoler, plejehjem, svømmehaller osv.

Det er kommunerne der i tvivltilfælde klassificerer, om der er tale om erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Kommunerne kan tilbyde virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at blive omfattet af den eller de ordninger for sorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis kommunen i sit husholdningsregulativ, har fastsat en henteordning for affaldet egnet til materialenyttiggørelse. Virksomheder der vælger at benytte ordningerne, skal betale særskilt herfor.

Virksomhederne kan også bruge de kommunale genbrugspladser, hvis de har tilmeldt sig denne ordning, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen.