Kommunale opgaver


Kommunerne har ansvaret for at håndtere alt affald fra private samt alt affald fra erhverv til forbrænding og deponering. Kommunerne har herunder ansvaret for driften af genbrugspladserne.

Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger, og sikre, at ordningerne lever op til de krav, der er i affaldsbekendtgørelsen. Kommunerne kan inden for rammerne i affaldsbekendtgørelsen variere ordningerne, som de ønsker, så derfor kan der være forskel på affaldsordningerne fra kommune til kommune.

Kommunerne kan vælge at overlade udførelsen af de praktiske opgaver til et kommunalt affaldsselskab eller et kommunalt fællesskab. De kan også indgå aftale med private om at stå for diverse affaldsopgaver, f.eks. indsamling, transport og sortering af affald fra husholdningerne.

Det er også en kommunal opgave at klassificere affald. Det er nærmere beskrevet her

Affaldsbekendtgørelsen

Du kan finde den via linket her