Kommunale opgaver

Kommunerne har ansvaret for at håndtere alt affald fra husholdninger samt alt affald fra erhverv til forbrænding og deponering. Dog kan private virksomheder fra 1. juli 2022 etablere indsamlingsordninger for forbrændingsegnet erhvervsaffald, selvom der er etableret en kommunal indsamlingsordning. Kommunerne har herunder ansvaret for driften af genbrugspladserne.

Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger og sikre, at ordningerne lever op til de krav, der er i affaldsbekendtgørelsen. Kommunerne kan inden for rammerne i affaldsbekendtgørelsen variere ordningerne som de ønsker, hvorfor der kan være forskel på affaldsordningerne fra kommune til kommune.

Kommunerne kan vælge at overlade udførelsen af de praktiske opgaver til et kommunalt affaldsselskab eller et kommunalt selskab. De kan også indgå aftale med private om, at stå for diverse affaldsopgaver, f.eks. indsamling, transport og sortering af affald fra husholdninger.

Det er en kommunal opgave at klassificere affald.

Affaldsbekendtgørelsen

Læs Affaldsbekendtgørelsen.