Håndtering af affald

Som indsamlingsvirksomhed må du håndtere genanvendeligt affald, men ikke affald til forbrænding eller deponering.

Håndtering er et bredt begreb, og er et andet ord for at arbejde med noget. Det vil sige fra indsamling, transport, behandling, herunder blandt andet sortering, sammenblanding, og nyttiggørelse.

Når du har overtaget ansvaret for affaldet, er din virksomhed også ansvarlig for, at de væsentligste dele af affaldet sendes til materialenyttiggørelse.

Hvis din virksomhed ikke lever op til dette ansvar, kan den blive straffet med bøde

Du behøver ikke nødvendigvis selv at håndtere det affald, du har indsamlet eller modtaget – du kan også overdrage det til en anden indsamlingsvirksomhed eller de behandlingsanlæg, der er anført under emnet "Overdragelse af ansvar for erhvervsaffald".

Der må også gerne være flere led i genanvendelsen, f.eks. kan affaldet gennemgå behandling på flere behandlingsanlæg. Der skal dog være dokumentation for affaldets vej igennem de forskellige behandlingsanlæg, f.eks. kontrakter, fakturaer, ind- og udvejning af mængder m.v.

Dokumentation

Det skal enten være en kontrakt eller en faktura, hvor type og mængde af affald fremgår.