Hvad dækker tilskuddet?

Der kan søges om tilskud til dækning af ansøgers omkostninger til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt (trin1) hhv. gennemførelse af biocoverprojekt (trin 2).

Biocover-tilskudsordningen kan dække ansøgers omkostninger til:

Trin 1: Udførelse af baselineundersøgelse, herunder to totalmålinger og en overfladescreening, ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelse, og afrapportering af baselineundersøgelsen. Der kan maksimalt dækkes op til 300.000 kr. i trin 1. 

Trin 2: Gennemførelse af biocoverprojekt, herunder detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling ved totalmåling og overfladescreening, eventuel udbedring efter etablering og opfølgende måling, fire efterfølgende moniteringer og eventuel vedligeholdelse af biocoversystemet indtil sidste tilskudsdækkende monitering. 

Til begge trin kan følgende omkostninger dækkes:

  • Ansøgers egne udgifter
  • Rådgiverydelser
  • Entreprenøromkostninger
  • Materialer
  • Udgifter til revisor i forbindelse med aflæggelse af regnskab. 

Hvad dækker tilskuddet ikke:

  • Det forudgående arbejde til og selve ansøgningen om tilskud til trin 1 (Ansøgning om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt)
  • Eventuelle gebyrer til miljøgodkendelse af biocoversystem hos miljømyndighed
  • Vedligeholdelse af biocoversystemet efter sidste tilskudsdækkede monitering
  • Eventuelle afgifter på materialer til biocoverprojektet
  • Udgifter, der kan henregnes til almindelig slutafdækning, i tilfælde hvor biocover etableres i forbindelse med slutafdækning