Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Miljøstyrelsen har kortlagt eksisterende ordninger i kommunerne med fokus på de ti fraktioner: Madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald. Kortlægningen dækker de ni af fraktionerne, som skal implementeres inden udgangen af 2022. Den tiende fraktion, tekstil, skal først indsamles senere i 2023.

Kortlægningen for 2021/2022 er den nyeste opdaterede kortlægning, som indeholder oplysninger om kommunernes indsamlingsordninger. Den er udarbejdet af NIRAS på vegne af Miljøstyrelsen.

Kortlægningen er et øjebliksbillede og viser ikke, hvornår ordningerne indføres i løbet af 2022, samt hvornår de resterende kommuner vil implementere efter 2022.

Som noget nyt er der, udover datasættet (excel-ark), udarbejdet et Danmarkskort, hvor du kan se, hvor langt de enkelte kommuner er i 2021, og hvor de forventer at være ved udgangen af 2022. Kortet viser kommunernes ordninger for henholdsvis parcelhuse og etageboliger.

Kortet er interaktivt, og du kan trykke både på den enkelte kommune eller på de enkelte fraktioner. Farveskalaen går fra rød til mørkegrøn afhængig af, hvor langt den enkelte kommune er med implementeringen.