Affald

Regler og indsatser skal sikre, at affald behandles miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i affaldet i vidt omfang genbruges og indgår i fremstilling af nye produkter

Gå til skraldesafari

Tag på skraldesafari

Skraldesafari er en lærerig affaldsindsamlingsaktivitet, hvor børn og unge bliver endnu klogere på forskellige typer af affald, sortering og nedbrydningstider.

Gå til de ti affaldsfraktioner

De 10 affaldsfraktioner

Miljøstyrelsen har udviklet en række materialer, som kommuner og arbejdspladser kan benytte i implementeringen af strømlingen af affaldssortering i Danmark.

Gå til strømlinet affaldssortering

Strømlinet affaldssortering

Affaldsbekendtgørelse fra januar 2021 udstikker nationalt strømlinede sorteringskriterier for husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Gå til Plastikviden.dk

Plastikviden.dk

Portal til at styrke samarbejde og viden om bæredygtig brug af plastik blandt organisationer, virksomheder og borgere.